Petržalka dala návrhu parkovacej politiky zelenú, Nové Mesto nie

16.5.2019
0
Team Vallo pre Petržalku s Matúšom Vallom a Jánom Hrčkom

Zdroj: FB Team Vallo pre Petržalku

Páčil sa vám článok?

Zavedeniu parkovacej politiky v hlavnom meste, ktorú chce presadiť primátor Matúš Vallo, dáva zelenú aj bratislavská Petržalka. V Novom Meste to dopadlo inak.

O súhlase rozhodli vo štvrtok petržalskí poslanci na mimoriadnom rokovaní miestneho zastupiteľstva. Tí odsúhlasili mestský návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) k parkovacej politike a návrh k dodatku štatútu hlavného mesta, avšak s viacerými pripomienkami.

"Celý čas som deklaroval a dúfal, že mestská časť bude mať súhlasné stanovisko. Najdôležitejšie je, aby sa zlepšilo parkovanie. Aby sa tu konečne zaviedol systém, aby sme mali dáta a vedeli, koľko tu máme ľudí, koľko tu máme áut a parkovacích miest. Aby sme sa končene pohli z toho miesta," zhodnotil petržalský starosta Ján Hrčka (na fotografii Team Vallo pre Petržalku spolu s primátorom Vallom a starostom Hrčkom - tretí sprava).

Súhlasné stanovisko k návrhu VZN obsahuje zo strany petržalskej samosprávy 24 pripomienok. Ide o pripomienky, ktoré zapracovával ako miestny úrad, tak poslanci. Jednou z nich je napríklad to, aby si mestské časti mohli v prechodnom období robiť vlastnú parkovaciu politiku.

"To znamená, že nebudeme teraz 18 mesiacov na niečo čakať, ale v medziobdobí môžeme začať robiť sami. Mesto prisľúbilo spoluprácu, čo je naozaj super, lebo sa to bude jednoduchšie robiť v spolupráci," poznamenal Hrčka s tým, že mestská časť chce vo všetkých "možných mierach" zvýhodniť obyvateľov s trvalým pobytom v Petržalke. Návrh dodatku štatútu hlavného mesta so súhlasným stanoviskom petržalskej samosprávy obsahuje sedem pripomienok.

Naopak, nesúhlasné stanovisko k VZN o parkovacej politike schválili poslanci v Novom Meste.  "Na dnešnom rokovaní zastupiteľstva poslanci schválili pripomienky k VZN a štatútu, ktoré riešia parkovaciu politiku v Bratislave. Ďakujem primátorovi Matúšovi Vallovi, že prišiel návrh pred poslancov obhájiť, ako aj diskusiu k jednotlivým detailom parkovacej politiky. Mrzí ma, že samotné VZN a návrh zmeny štatútu v zastupiteľstve nezískali súhlas. Návrh magistrátu nie je dokonalý, ale oceňujem, že po rokoch prázdnych rečí sa intenzívne pracuje na spustení parkovacej politiky, pričom pôvodne predložené dokumenty sa priebežne upravujú aj na základe stoviek pripomienok obyvateľov Bratislavy. Mesto má pred sebou množstvo práce, aby sa celý systémy zmysluplne rozbehol. Na začiatok považujem za kľúčové dve veci - to, že systém má prevádzkovať mestská firma a nie nejaká externá, ktorá by zo systému vysala peniaze pre seba. Druhým bodom je, že spustením parkovacej politiky nám nejde o získavanie peňazí pre mesto a mestské časti, ale o zlepšenie situácie s dopravou, aby Novomešťania mali šancu zaparkovať, keď prídu večer z práce," vyjadril sa na sociálnej sieti starosta Nového Mesta Rudolf Kusý. 

"Nové Mesto, ale aj celá Bratislava jednoznačne potrebujú parkovaciu politiku, ktorá zvýhodní miestnych obyvateľov. Situácia najmä v okolí štadiónov a nemocníc na Kramároch je katastrofálna. Aj v iných lokalitách vznikajú „odkladiská“ pre autá, ktoré si majitelia odparkujú v nedeľu večer a prídu si po nich v piatok.  Treba prestať rečniť a treba robiť. Nové Mesto sa aktívne pripravuje na zavedenie novej parkovacej politiky, Spracovali sme štúdie riešenia parkovania na väčšine územia Nového Meste. V súvislosti s prípravou projektu rezidenčného parkovania sme vypracovali dopravný projekt v území okolo Zimného štadióna a NTC, ktorý chceme spustiť čo najskôr," dodal Kusý.

V Dúbravke dali návrhu parkovacej politiky zelenú, vo Vrakuni nie

S vnútromestskými legislatívnymi zmenami, ktoré smerujú k zavedeniu parkovacej politiky v hlavnom meste SR súhlasili v utorok (14. 5.) popoludní poslanci Dúbravky. Mestská časť tak dala zelenú implementácii celomestských parkovacích pravidiel, ktoré navrhuje súčasné vedenie radnice pod vedením primátora Matúša Valla. V mestskej časti Vrakuňa si však vyžiadali poslanci návrh zo strany magistrátu dopracovať, preto ho nateraz nepodporili.

Spustenie parkovacej politiky v Bratislave sa v prvých zónach očakáva od roka 2021. Magistrát v apríli zverejnil návrh, podľa ktorého sa má v štyroch tarifných pásmach za parkovanie platiť od 0,50 eura do dvoch eur za hodinu. Rezidenti si majú za parkovaciu kartu zaplatiť za prvé auto v domácnosti 49 eur za rok, za druhé 150 eur a za tretie 500 eur za rok. Abonenti od 500 až po 1500 eur za rok. Mesto pripúšťa, že sa návrh cien a podmienok parkovacej politiky môže ešte zmeniť.

Plánovanú parkovaciu politiku momentálne pripomienkujú mestské časti a od 22. mája bude návrh všeobecne záväzného nariadenia môcť počas desiatich dní oficiálne pripomienkovať aj verejnosť. O tom, kedy presne a za akých podmienok bude parkovacia politika prijatá, majú rozhodovať v júni bratislavskí mestskí poslanci.

(tasr, ms)

Páčil sa vám článok?