Poslanci Starého Mesta odmietli parkovaciu politiku, následne Team Vallo odišiel zo sály

15.5.2019
0
Staré Mesto - zastupiteľstvo - Zuzana Aufrichtová

Zdroj: zastupitelstvo.sk

Páčil sa vám článok?

Na utorkovom mimoriadnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto poslanci miestneho zastupiteľstva neprijali súhlasné stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta o dočasnom parkovaní a k dodatku štatútu hlavného mesta. Team Vallo vyjadril podozrenie, že starostka Zuzana Aufrichtová storpédovala svoj vlastný návrh.

Starostka Zuzana Aufrichtová na začiatku rokovania vyjadrila svoju podporu parkovacej politike a schváleniu súhlasného stanoviska aj napriek tomu, že v niektorých veciach ešte prebiehajú s mestom rokovania. Na návrh poslanca Borisa Ažaltoviča (bez politickej príslušnosti s podporou NOVA) bol prijatý pozmeňovací návrh, v ktorom zastupiteľstvo žiada primátora zabezpečiť zverejnenie finančnej analýzy, ktorá bola použitá na na vypracovanie návrhu rozdelenia príjmov z výnosu, dopracovanie návrhu dodatku na základe pripomienkok mestských častí a verejnej diskusie a predložiť ho v dopracovanej verzii na opätovné pripomienkovanie mestským častiam a na verejnú diskusiu v septembri 2019. Ďalej poslanci žiadajú primátora zabezpečiť vypracovanie a zverejnenie pasportizácie parkovacích miest a analýzy dopadu zavedenia parkovacej politiky.

„Nemáme dosť podkladov na to, aby sme vedeli zahlasovať za tento návrh. Chýba finančná analýza, dopadová štúdia,“ povedal Ažaltovič a dodal, že materiál možno už nikdy na stôl nedostanú. „Myslím si, že zastupiteľstvo je na to, aby sa diskutovalo a kolegovia z Team Vallo nám to pravidelne pripomínajú. A myslím si, že je dobré, aby sme to dostali na stôl ešte raz,“ dodal.

Prijatiu pozmeňovacieho návrhu a následného uznesenia predchádzala pomerne búrlivá debata. „Mne sa nepáči také podsúvanie, že ak máte nejakú pripomienku, tak ste proti parkovacej politike,“ povedal poslanec Tomáš Ziegler. „Podporujem veľmi túto reguláciu. Avšak tá rýchlosť a bezhlavosť mi na tom prekáža. Tá rýchlosť a nedostatok tvrdých dát v tých podkladoch,“ povedala poslankyňa Viera Satinská.

Poslanec Damask Gruska zdôvodnoval časový stres, ktorý je pri zavádzaní parkovacej politiky: „Ja som roky sledoval ako občan debaty o parkovacej politike a čudoval som sa, ako je to možné, že sme jediné mesto, ktoré nemá parkovaciu politiku. Chcel by som povedať, že my sme pod časovým stresom. Minister dopravy chystá pre Staromešťanov spustenie R7, ktorá privedie ďalšie autá do Bratislavy s tým, že obchvat nebude dokončený. My keď neurobíme nejaký krok táto situácia sa dramaticky zhorší."

Boris Ažaltovič:

Zdroj: zastupitelstvo.sk

​Vicestarostka Martina Uličná poznamenala: „Návrh poslanca Ažaltoviča nehovorí nič o zastavení parkovacej politiky, len o oddialení rozhodnutia. Dovolila by som si informovať, že dnes bolo zastupiteľstvo vo Vrakuni, ktoré tiež odložilo rozhodnutie na neskôr.“

Polanec Vladimír Palko pripomenul príslovie „dvakrát meraj a raz rež“ a skonštatoval, že mesto chce od mestských častí bianko šek a že podľa neho to je nedorátané, nezmerané, a preto nemôže za tento návrh hlasovať.

V diskusii vystúpila aj viceprimátorka Táňa Kratochvílová: „Máme za sebou množstvo diskusií, možstvo prezentácií a tie nám hovoria, že parkovacia politika ľudí spája. Staré Mesto má parkovaciu politiku už zavedenú a nie je to pre obyvateľov nič nové.“ Povedala, že čas zapracovať pripomienky bude, keďže VZN bude zverejnene a priestor na vyjadrenie sa VZN budú mať tak obyvatelia, ako aj mestské časti. VZN bude zverejnené od 22. mája do 31. mája 2019.

​Poslanec JUraj Mikulášek (Team Vallo) potom navrhol vlastný pozmeňovací návrh k uzneseniu, v ktorom by v odporúčaní boli zohľadnené všetky návrhy z pôvodného pozmeňovacieho návrhu poslanca Ažaltoviča s tým, že sa ponechá súhlasné stanovisko s VZN aj s dodatkom. „Počul som tu viaceré výtky k tomu, ako je to realizované a body, ktoré vás trápia. To predsa ale vieme vyriešiť tým, že dáme do stanoviska podmienky, ktoré ste prezentovali. Tie podmienky, ktoré vás trápia by boli súčasťou súhlasného stanoviska,“ povedal Mikulášek.

Poslanci potom hlasovaním prijali pozmeňovací návrh  poslanca Ažaltoviča a hlasovaním prijali takto pozmené uznesenie a teda vyjadrili nesúhlas s návrhom VZN mesta a nesúhlas s dodatkom k štatútu hlavného mesta. (8 proti, 1 sa zdržal, 13 za). Následne väčšina poslancov Teamu Vallo odišla zo sály.

„Rýchlosť doby ktorá bola na súčasné spracovanie parkovacej politiky, mne ako starostke nedala mandát a odpovede svojim poslancom k tomu, aby som vedela politicky vyjednať súhlasné stanovisko. Rozhodla som sa ako zodpovedný štatutár, pretože si uvedomujem, že parkovaciu politiku je nutné zaviesť, predostrieť svoj pohľad na to, že treba byt veľkorysý k Bratislave a som za parkovaciu politiku, ale keďže tieto detailné odpovede som poslancom nevedela dať, nechala som voľnú slobodnú vôľu poslancom zastupiteľstva – myslím, že to bolo veľmi seriózne. A nie je to žiadna tragédia. Parkovacia politika bude predložená mestskému zastupiteľstvu, kde pokiaľ tieto požiadavky Starého Mesta budú zohľadnené, Staré Mesto podporí parkovaciu politiku,“ reagovala starostka Zuzana Aufrichtová po skončení miestneho zastupiteľstva.

K situácii, ktorá nastala, sa následne vyjadrili vo svojom stanovisku aj poslanci za Team Vallo: „Na dnešnom mimoriadnom zasadaní sme zažili zaujímavú situáciu. Starostka Zuzana Aufrichtová (ďalej ZA) predložila dva návrhy, ktoré vypracovala sama v spolupráci so svojím úradom. Celý náš tím bol s nimi oboznámený a stotožený. Na rozdiel od predkladateľky/starostky. S protinávrhom prišiel pán poslanec Boris Ažaltovič. Bolo vidno, že starostkin klub sa problematikou zaoberal, minimálne si prečítal návrh svojej vlastnej starostky. A navrhol, že nesúhlasí. A tento návrh prešiel hlasovaním. 13 členov jej klubu + nezávislí boli ZA, teda vlastne proti ZA. A my sme všetci boli PROTI, teda vlastne ZA. Nie všetky argumenty kolegov boli irelevantné. Ale všetko, čoho sa obávali, by sa doriešilo v ďalších krokoch prípravy parkovacej politiky. Celé to pôsobilo, že to má starostka dopredu pripravené a dohodnuté. Prečo potrebovala storpédovať svoj vlastný návrh, nevieme," .

Ešte tvrdšie sa vyjadrila poslankyňa Teamu Vallo Dana Kleinert. "Chce pani starostka Zuzana Aufrichtoivá  parkovaciu politiku naozaj?
Je mi veľmi ľúto, že vytĺkanie politického kapitálu je pre niektorých poslancov prednejšie ako zdravá argumentácia a oboznámenie sa s témou. Zvlášť, ak je to tak dôležitá téma, akou je parkovacia politika. Dnes sme sa nestíhali čudovať, ako buď absolútne nepripravení, alebo naschvál zavádazjúci boli niektorí poslanci a poslankyne... Populizmus dnes vyhral... Vyhrala nevedomosť a demagógia a u niektorých aj vedomé odmietnutie pod plášťom záujmu o parkovaciu politiku."

(ms) 

Páčil sa vám článok?