V Dúbravke dali návrhu parkovacej politiky zelenú, vo Vrakuni nie

15.5.2019
Názor: parkovacia anarchia v meste - parkovanie1
Páčil sa vám článok?

S vnútromestskými legislatívnymi zmenami, ktoré smerujú k zavedeniu parkovacej politiky v hlavnom meste SR súhlasili v utorok (14. 5.) popoludní poslanci Dúbravky. Mestská časť tak dala zelenú implementácii celomestských parkovacích pravidiel, ktoré navrhuje súčasné vedenie radnice pod vedením primátora Matúša Valla. V mestskej časti Vrakuňa si však vyžiadali poslanci návrh zo strany magistrátu dopracovať, preto ho nateraz nepodporili.

"Poslanci schválili všetky stanoviská mestskej časti k štatútom hlavného mesta SR Bratislavy, ako aj stanovisko miestneho zastupiteľstva k všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) o dočasnom parkovaní motorových vozidiel," povedala hovorkyňa Dúbravky Lucia Marcinátová o hlasovaní poslancov na mimoriadnom rokovaní miestneho zastupiteľstva.

Vo Vrakuni zostáva parkovacia politika naďalej otvorenou témou. Mestský návrh totiž miestne zastupiteľstvo zatiaľ nepodporilo a žiada dopracovať materiál o finančnú analýzu. Od mesta chce tiež bližšie informácie o realizácii parkovacích miest, parkovacích domoch či budúcom fungovaní MHD v mestskej časti. "Nie je to v štádiu, že by to poslanci definitívne odmietali. Poslanci sa viackrát vyjadrili, že sú za parkovaciu politiku. Chcú však dopracovať materiál, čo je podľa mňa možné do týždňa či do dvoch týždňov. Ak to bude dopracované, som ochotný zvolať ďalšie mimoriadne zastupiteľstvo ešte do konca mája, aby sme sa k tomu mohli definitívne vyjadriť," povedal starosta Vrakune Martin Kuruc. Mestský návrh parkovacej politiky a zmeny štatútu hlavného mesta nepodporili ani miestni poslanci Starého Mesta.

Po stanoviskách mestských častí k návrhu magistrátu bude mať možnosť pripomienkovať návrh VZN aj verejnosť. Hlavné mesto zverejní v najbližších dňoch návrh VZN k pripravovanej parkovacej politike. Uskutoční sa aj verejné prerokovanie 22. mája o 17.30 h v bratislavskej Starej tržnici. Po 22. máji bude plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu Bratislavčania zasielať hlavnému mestu oficiálne pripomienky. O tom, kedy a za akých podmienok bude parkovacia politika prijatá, majú rozhodovať v júni bratislavskí mestskí poslanci.

Spustenie parkovacej politiky v Bratislave sa očakáva v druhej polovici roka 2020. Magistrát navrhuje štyri tarifné pásma za hodinové parkovania, kde sa má platiť od 0,50 eura do dvoch eur za hodinu. Rezidenti si majú za parkovaciu kartu zaplatiť za prvé auto v domácnosti 49 eur za rok, za druhé 150 eur a za tretie 500 eur za rok.

(TASR)

Páčil sa vám článok?