Máme presné číslo! O koľko prichádza Bratislava vďaka cezpoľným, ktorí si v nej nenahlásia trvalý pobyt?

5.4.2019
0

Zdroj: bal

Páčil sa vám článok?

Trvalý pobyt na východe a práca v Bratislave? Na Slovensku nič nezvyčajné. Obvykle sa mimo svojho trvalého pobytu zdržuje takmer každý desiaty Slovák. Analytici Inštitútu finančnej politiky na Ministerstve financií SR sa pozreli na to, aké to má dôsledky pre mestá z hľadiska ich financií. Bratislava prichádza ročne o desiatky miliónov eur.

"Analytici Inštitútu finančnej politiky na MF SR sa pozreli na fenomén tzv. cépečkárov (cezpoľní obyvatelia, ktorých trvalé bydlisko sa odlišuje od miesta obvyklého pobytu). Analyzovali tzv. obvyklý pobyt, ktorý hodnovernejšie odzrkadľuje centrum ekonomického života a toky obyvateľstva, ako trvalý pobyt. Najväčší rozdiel medzi identifikovaným obvyklým a trvalým pobytom je predovšetkým v krajských mestách, ktoré pôsobia ako spádové oblasti pre okolie," vysvetľuje analýzu na svojej stránke ministerstvo financií.

„Na základe údajov o občanoch z administratívnych dát (najmä vlastníctvo nehnuteľnosti a škola detí) sme pomocou štatistických metód odhadli hypotetické centrum aktivity občana, ktoré reprezentuje obvyklý pobyt“, uviedol analytik IFP a spoluautor analýzy Peter Harvan.

Podľa výsledkov analýzy sa obvykle mimo svojho trvalého pobytu zdržuje takmer každý desiaty Slovák. Celkový počet osôb na Slovensku, ktoré majú odlišný trvalý a obvyklý pobyt, je 461 tisíc (9 %). Najvyšší prílev obyvateľov má Bratislava, a to až 66-tisíc. 

Spomedzi krajov je hlavným magnetom Bratislavský kraj so silnou dominanciou hlavného mesta, kam smerujú ľudia zo všetkých krajov. Najvýraznejší príliv je z Trnavského kraja, kde bude pravdepodobným dôvodom dochádzanie do práce. 

A o koľko viac by teda podľa analytikov získala z výnosu dane z príjmov fyzických osôb Bratislava, ak by si v nej prehlásili svoje bydlisko všetci ľudia, ktorí tam v skutočnosti bývajú? Ide 34,2 miliónov eur ročne. 

A aké kroky pripravuje magistrát, aby motivoval tu žijúcich mimobratislavských obyvateľov  k prihláseniu sa na trvalý pobyt? "Účinný spôsob, ako motivovať ľudí k prihlasovaniu trvalých pobytov v Bratislave je spustenie rezidenčnej parkovacej politiky, na ktorej už mesto intenzívne pracuje. Na rokovanie zastupiteľstva by sa mala dostať už do leta tohto roka. Dôležité však je zjednodušiť aj prihlasovanie trvalých pobytov, lebo mnohí, ktorí tu žijú v podnájme, si trvalý pobyt prakticky nemôžu prihlásiť, pokiaľ im majiteľ bytu nedá súhlas. Team Vallo spolu so stranami Spolu-občianska demokracia a Progresívne Slovensko ešte pred komunálnymi voľbami predložil do parlamentu návrh zákona, ktorý by to značne zjednodušil, lebo každému by umožnil presmerovanie svojich daní do mesta, v ktorom reálne žije aj bez prehlásenia trvalého pobytu. Tento návrh v parlamente neprešiel, ale pokiaľ nie je lepšie riešenie, myslíme si, že k debate o tomto návrhu by bolo dobré sa vrátiť," povedal nám hovorca magistrátu Peter Bubla. 

(ms)

Páčil sa vám článok?