Čunovo - zoznam kandidátov

9.11.2006
Páčil sa vám článok?

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Čunovo bude mať v ďalšom volebnom období 9 poslancov, ktorí budú zvolení v 1 volebnom obvode.

Kandidáti na starostu

1. Alžbeta Broszová (48), starostka (KDH)

2. Gabriela Ferenčáková (52), ekonóm (nezávislý)


Kandidáti na poslancov miestneho zastupiteľstva

1. PhDr. Claude Baláž (63), historik (nezávislý)

2. Ing. Angela Bankovichová (46) ekonóm (nezávislý)

3. František Bodics (57), strojník (KDH)

4. Mária Broszová (38), ekonóm (SDKÚ-DS)

5. Ing. Renáta Čaplová (42), stavebný inžinier (SDKÚ-DS)

6. Štefan Derkosich (28), servisný technik (KDH)

7. Viliam Gaál (48), technik (KDH)

8. František Gallovits (53), štátny zamestnanec (nezávislý)

9. Zdena Krčmárová (33), krajčírka (KDH)

10. Otokár Labaš (52), podnikateľ (nezávislý)

11. Roman Lenghart (28), administratívny pracovník (nezávislý)

12. Jozef Maász (47), mechanik (nezávislý)

13. Marta Pallesichová (36), asistent (nezávislý)

14. Ing. Ján Puhovich (52), stavebný technik (KDH)

15. Mária Puhovichová (48), laborantka (KDH)

16. Mária Randíková (64), ekonóm (nezávislý)

17. Ing. Anna Sekáčová (48), technička (KDH)

18. Štefan Somogyi (47), autolakerník (KDH)

19. Alexander Valentich (56), technik (KDH)

20. Róbert Werdenich (33), živnostník (nezávislý)

Páčil sa vám článok?