Najviac peňazí v Novom Meste pôjde na chod i opravu škôl

16.12.2015
0
Najviac peňazí v novom meste pôjde na chod i opravu škôl - znak_novemesto
Páčil sa vám článok?

Obnova škôlok a škôl, investície do revitalizácie ihrísk, športovísk a parkov, či modernizácia ďalších klubov dôchodcov. S tým všetkým počíta rozpočet mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2016, ktorý dnes schválilo jej miestne zastupiteľstvo.

Nové Mesto bude v budúcom roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom – s takmer 21,7 milióna eur. Ten je v porovnaní s tohtoročným nižší o 3,5 milióna eur. "Tento rok totiž mestská časť realizovala veľký projekt, v rámci ktorého bolo z eurofondov opravených deväť škôl a škôlok, dva parky a jedno vybudované komunitné centrum," vysvetlil rozdiel starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.

Bežné výdavky a príjmy na budúci rok predstavujú 16,3 milióna eur. Kapitálové výdavky sú naplánované v objeme 5,3 milióna eur, pričom rozdiel medzi kapitálovými príjmami a výdavkami vo výške 3,9 milióna sa pokryje z rezervného fondu a z fondu rozvoja bývania.

Vedúca hospodárskeho a finančného oddelenia na Miestnom úrade Bratislava - Nové Mesto Jana Ondrová poukázala na to, že tvorba rozpočtu sa odvíjala od filozofie nezadlžovať mestskú časť. Hlavnou zásadou bolo preto zostavenie vyrovnaného rozpočtu. "S týmto cieľom sme krátili požiadavky jednotlivých správcov kapitol ako i rozpočtových organizácií," vysvetlila Ondrová.

V kapitálových aj bežných výdavkoch ide najviac peňazí na vzdelávanie – na chod škôl a na ich rekonštrukciu ide spolu viac ako deväť miliónov eur. Jednou z priorít roka 2016 bude realizácia projektov z Nórskych fondov, v rámci ktorých vznikne na mieste bývalého cyklistického štadióna voľnočasový priestor JAMA, park Gaštanica na Kolibe a "zelená" materská škola Za kasárňou. Nové Mesto dostane na tento účel z prostriedkov Nórskeho kráľovského fondu takmer 1,3 milióna eur, mestská časť dá na tieto projekty z vlastných prostriedkov približne 1,6 milióna eur.

Na rekonštrukciu ďalších škôl a predškolských zariadení, vrátane jedální a školských ihrísk vyčlenila mestská časť viac ako pol milióna eur – základná škola na Odborárskej ulici napríklad dostane nové učebne, na Jeséniovej zrekonštruujú strechu a nadstavajú učebne.

Príspevková organizácia mestskej časti EKO-podnik VPS, ktorá sa stará o údržbu komunikácií a verejných priestranstiev, vrátane areálu Kuchajdy, bude z rozpočtu čerpať 2,2 milióna eur. Na výstavbu a opravu komunikácií, vrátane cyklociest, je určených 436.000 eur. Ďalších 67.000 eur je určených na revitalizáciu športovísk na Plzenskej, Kominárskej a na Ladzianskeho.

Viac ako 250.000 eur je určených na jednorazové dávky v hmotnej núdzi a na príspevky pri narodení dieťaťa. Na prevádzku ôsmich klubov dôchodcov, denného centra a sociálnej výdavky je vyčlenených 213.000 eur, na opatrovateľskú službu pôjde viac ako 226.000 eur.

Súčasťou rozpočtu Nového Mesta je aj participatívny rozpočet, v rámci ktorého môžu o použití časti prostriedkov rozhodovať priamo občania. Na realizáciu občianskych projektov bude k dispozícii 250.000 eur.

(TASR)

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.