Bratislavský kraj za štyri roky znížil dlh o takmer 8 miliónov

18.8.2013
0
Páčil sa vám článok?

Samospráva Bratislavského samosprávneho kraja výrazným spôsobom prispieva ku konsolidácii verejných financií. Uviedol to predseda BSK Pavol Frešo (SDKÚ-DS). Bratislavská župa je podľa neho v dobrom finančnom zdraví, bez krátkodobých záväzkov.

"Podľa hodnotenia Ineka sme v rámci krajov na druhom mieste za rok 2012, hneď za Nitrianskym krajom,“  uviedol Frešo. Pri nástupe súčasného vedenia kraja pred štyrmi rokmi bolo celkové zadlženie BSK vo výške 44,5 milióna eur, pričom takzvané čierne dlhy a záväzky mimo rozpočtu predstavovali približne 25 miliónov eur. „Tieto záväzky bolo nevyhnutné dať do polohy štandardných úverov a postupne ich znižovať. Celkové úverové zaťaženie kraja je 36,9 milióna eur, kraj neeviduje žiadny záväzok alebo faktúru po lehote splatnosti.“ Čierne dlhy kraju v minulosti spôsobili neuhradené záväzky pri rekonštrukcii Gymnázia na Grösslingovej, nezaplatené faktúry autodopravcom, Regionálnym cestám Bratislava alebo straty z projektov Danube Arena či Interact.

Kraj má v súčasnosti vysokú finančnú likviditu a dokáže priebežne a načas splácať všetky svoje záväzky. Podľa Freša kraj dokáže pri súčasne nastavenej finančnej disciplíne znižovať svoje dlhy ročne o vyše dva milióny eur. Ako doplnil podpredseda BSK Ivo Nesrovnal, "kraj je v zdravej finančnej kondícii. Na rozdiel napríklad od hlavného mesta Bratislavy, ktorému sa nedarí znižovať zadlženosť mesta, práve naopak, záväzky sa zvyšujú, oproti minulému roku o ďalších 17 miliónov eur. Mesto pred sebou tlačí balvan dlžôb vo výške 50 až 70 miliónov eur," povedal Nesrovnal.

(TASR)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie