Stavebný úrad nemá žiadosť o výstavbu

5.6.2009
0
Páčil sa vám článok?

Stavebný úrad v Novom Meste stále neeviduje žiadosť o výstavbu na mieste bývalej výletnej reštaurácie Snežienka na Železnej studienke.

Ako je známe, spoločnosť Snowdrop tam chce postaviť hotel. Novomestský stavebný úrad vo februári tohto roka zastavil stavebné konanie na vydanie stavebného povolenia na stavbu Hotel Snežienka - rekonštrukcia objektu.

Proti výstavbe hotelov na Železnej studienke sa ozývajú občania, ktorí zorganizovali už dve petičné akcie. Mnohí si myslia, že do najnavštevovanejšej oddychovej zóny lesoparku ubytovacie zariadenia nepatria. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k ničeniu prírody, zvýšeniu hluku a dopravy.

Súčasné vedenie novomestskej samosprávy však tvrdí: „Ak by sme v rekreačných oblastiach striktne odmietali takéto objekty, bez hotelov by museli byť aj Tatry, Alpy a ďalšie oblasti, kam ľudia chodia za oddychom.“

Magistrát stavbu podporil kladným stanoviskom, ale žiada, aby bol objekt menší a nižší. Novomestský úrad konštatuje, že stanovisko hlavného mesta má iba odporúčací charakter. Podľa názoru hlavného architekta mestskej časti Nové Mesto, územný plán mesta tu pripúšťa aj viac ako dve nadzemné podlažia.

Na otázku, ako je možné hovoriť o rekonštrukcii, keď zámerom je stavba nového hotela, Miestny úrad Nové Mesto tvrdí, že nehovorí o rekonštrukcii hotela, ale niekdajšej reštaurácie. Objekt sa však nemusí rekonštruovať do pôvodnej podoby.

„Je predčasné hovoriť o tom, či v prípade rekonštrukcie Snežienky ide o porušenie zákona. Úrad nemá potrebné dokumenty, ani žiadosť o územné rozhodnutie či stavebné povolenie,“ uvádza úrad. Miestni poslanci schválili prenájom pozemkov s plochou 1146 štvorcových metrov na 99 rokov spoločnosti Snowdrop.

(rob)

Páčil sa vám článok?