Arogantná vodička pri nemocnici na Kramároch zaparkovala na zákaze a potom napadla policajnú hliadku!

19.2.2021

Zdroj: koláž abn

Páčil sa vám článok?

Vodička na Škode Rapid zaparkovala na Limbovej ulici oproti Národnému ústavu detských chorôb na mieste, kde platí zákaz zastavenia. Policajti vyzvali vodičku, aby predložila doklady. Jej reakcia policajtov poriadne zaskočila...

"Namiesto predloženia dokladov vodička odporúčala policajtom riešiť vážnejšie prípady a odišla do nemocničného bufetu. Policajti sa presunuli za vodičkou a opätovne ju vyzvali, aby predložila potrebné doklady a zároveň ju poučili, že ak nepreukáže svoju totožnosť, bude predvedená na policajné oddelenie. Vodička začala policajtom nadávať, bola vulgárna a arogantná. Keď sa ženu policajti rozhodli previesť, začala policajtov udierať a kopať. Po predvedení na policajné oddelenie policajti zistili, že žena mala starý certifikát s negatívnym výsledkom," uviedla dnes Polícia z Bratislavského kraja na sociálnej sieti.

"Žena sa svojim konaním dopustila viacerých priestupkov. Priestupok v doprave bude riešiť príslušný správny orgán. Podozrenie z priestupku podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia bude odovzdané na prejednanie príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a neuposlúchnutie policajnej výzvy a priestupok na úseku verejného poriadku objasňuje Obvodné oddelenie Policajného zboru Nové Mesto - západ," dodali bratislavskí policajti.

(ars)

Páčil sa vám článok?