Pomoc občanom či naháňanie peňazí? Vodiča prekvapilo, kde mu dali mestskí policajti pokutu

21.7.2020
0

Zdroj: Martin Čambalik

Páčil sa vám článok?

Kompetencie mestských policajtov sa po zmene zákona o obecnej polícii rozšírili, a tak po novom môžu dávať pokuty aj na miestach, ktoré boli doménou ich štátnych kolegov. Pokuta sa ušla aj pánovi Martinovi, ktorý si položil otázku, či im išlo o dobrú vec alebo skôr naháňanie peňazí. Svoj názor môžete vyjadriť aj hlasovaním v ankete na konci článku.

"Pred chvíľou ma na Rusovskej ceste (vedľa Psieho parku Petržalka) zastavila mestská polícia... O 12.00 hodine, prázdna Rusovská cesta, zaradil som sa do jazdného pruhu vyhradenom pre MHD, pričom značka, ako to býva na niektorých cestách, chýba, a tabuľu (viď foto) som si vôbec nevšimol. A tak ma príslušníci MsP zastavili. Milý pán policajt mi vysvetlil, čoho som sa dopustil, oznámil, že horná taxa pokuty za tento priestupok je 50 Eur a opýtal sa ma, koľko by som si navrhol ja sám. Tak ja že 5? Nakoniec, že 10," opísal situáciu Martin Čambalik.

Hoci na vozovke vodorovné značenie chýba, policajti boli v práve, o BUS pruhu totiž informuje zvislé dopravné značenie. Vodiča však zaujalo niečo iné. Ako obyvateľ Petržalky tu jazdí roky, vraví, že tabuľu si nikdy nevšimol, no cesta bola v čase jeho jazdy prakticky prázdna. Vodiči teda BUS pruh nevyužívali na obiehanie ostatných, ale o ňom jednoducho zrejme nevedeli. Kladie si preto otázku, či je toto naozaj efektívne využitie príslušníkov mestskej polície, alebo ide skôr o naháňanie peňazí do rozpočtu mesta. "Mestskí policajti tu zastavujú a kešujú šoférov už viac ako dva týždne. Dnes tam dokonca stáli dve služobné autá. Asi potrebovali posilu. Chvíľu som sa zastavil a pozeral sa, akú majú úspešnosť. Naozaj veľkú," dodal.

Zdroj: Martin Čambalik

​O BUS pruhu informuje táto dopravná značka, nápisy na vozovke chýbajú.

"Verím, že sa nájdu aj rozumní petržalskí alebo mestskí poslanci, ktorí sa dokážu zamyslieť nad našou bezpečnosťou a skutočne efektívnym nasadením policajtov. Nemyslím si, že mestskí policajti by mali len naháňať pokuty za smiešne priestupky," dodal. Ako vidno na videách z miesta, naozaj mnohí vodiči netušia, že ide o BUS pruh a jednoducho jazdia vpravo.

Po BUS pruhu jazdí veľa nič netušiacich vodičov.

Mnohí vodiči o BUS pruhu nevedia, a tak dostávajú pokuty.

Obrátili sme sa i na mestskú políciu, či považujú takéto využitie svojich príslušníkov za najsprávnejšie. Jej reakciu nájdete v tomto článku:

Ešte vo februári sme informovali o pokyne veliteľa pre mestských policajtov práve v Petržalke. Podľa neho musel mestský policajt počas služby vyhľadať alebo riešiť minimálne sedem priestupkov. V pokyne veliteľa expozitúry MsP Bratislava V z 21.2. 2020 Tibora Lehockého, ktorý máme v redakcii, sa napríklad hliadkujúcim policajtom prikazovalo: vyhľadať alebo vyriešiť aspoň sedem potvrdených priestupkov počas každej jednej hliadkovej služby (uvedené sa vzťahuje na jednotlivca a nie na celú hliadku), priestupky prioritne riešiť v blokovom konaní (teda dávať pokuty - pozn. redakcie) či ukladať pokuty v minimálnej výške 30 eur a maximálne využívať možnosť "použitia technického prostriedku na zabránenie odjazdu motorového vozidla z miesta priestupku", teda jednoducho dávať autám papuče.

Ak  mestský policajt rieši priestupok dohovorom či uloží pokutu nižšiu ako 30 eur, musel podľa pokynu na stálu službu MsP " bezodkladne nahlásiť jasný dôvod takéhoto rozhodnutia".

Prípad vyvolal vtedy veľký rozruch, písali sme o ňom tu:

(ms)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie