"Naháňanie pokút" na Rusovskej: Mestskí policajti reagujú na kritiku vodičov

23.7.2020
0

Zdroj: TASR

Páčil sa vám článok?

Ako sme vás v utorok informovali, nášho čitateľa Martina Čambalika prekvapilo konanie mestských policajtov, ktorí ho pokutovali na Rusovskej ceste. Dnes vám prinášame stanovisko mestskej polície k celému prípadu. Ich postup však kritizuje aj známy dopravný analytik a bývalý policajt Ján Bazovský.

Martina zastavili mestskí policajti, ktorí majú po novom rozšírené kompetencie aj pri riešení dopravných priestupkov, za jazdu v BUS pruhu na Rusovskej ceste. Zaskočilo ho, že mu udelili pokutu napriek tomu, že cesta bola (v čase poludnia) prakticky prázdna, a teda BUS pruh nevyužil na obiehanie kolóny, ale o ňom jednoducho nevedel. Po rekonštrukcii cesty totiž nie je vyznačený vodorovným značením, ale iba zvislou dopravnou značkou, ktorú si jednoducho nevšimol. "Mestskí policajti tu zastavujú a kešujú šoférov už viac ako dva týždne. Dnes tam dokonca stáli dve služobné autá. Asi potrebovali posilu. Chvíľu som sa zastavil a pozeral sa, akú majú úspešnosť. Naozaj veľkú," priblížil včera Martin.

Včera na naše otázky reagovala aj mestská polícia. "Po tom, ako sa náčelník Mestskej polície Bratislava dozvedel, že mestskí policajti sa zameriavajú na priestupky spočívajúce v porušení zákazu vjazdu na cca 100 metrov dlhý jazdný pruh určený výlučne pre MHD, a to úplne nelogicky v čase minimálnej premávky, kedy takéto porušenie predpisov má len nepatrnú závažnosť, uložil im, aby sa zameriavali na závažnejšie porušenia predpisov o cestnej premávke," prezradil nám hovorca mestskej polície Peter Pleva.

Zdroj: Martin Čambalik

​Vodičov o BUS pruhu informuje iba zvislé značenie.

Zároveň však postup svojich kolegov obhajuje. "Vodiči si sťažujú, že BUS pruh nie je dostatočne vyznačený, ale to nie je pravda. Dopravné značenie zodpovedá zákonným požiadavkám a netrpí nedostatkami, pre ktoré by nebolo možné za jeho porušenie vyvodzovať deliktuálnu zodpovednosť. Problém je predovšetkým vo vodičoch samotných, pretože ignorujú zvislé dopravné značenie a v prvom rade by mali prehodnotiť svoje vlastné správanie a zodpovednosť pri vedení motorového vozidla. Je však možné uznať, že pre zvýraznenie dopravného značenia, jeho významu a „čitateľnosti“ pre vodičov, by mohlo byť doplnené aj vodorovným dopravným značením," uviedol hovorca. 

Mnohí vodiči o BUS pruhu nevedia, premávka cez obed tu je však minimálna.

Postup mestských policajtov v tomto prípade však kritizuje dopravný analytik Ján Bazovský, ktorý bol roky policajtom a problematiku dôkladne pozná. Prekáža mu i fakt, že sa mestskí policajti, hoci ich kompetencie boli rozšírené, venujú činnosti, ktorá je v prvom rade úlohou štátnej dopravnej polície. "Ich úlohu vidím niekde inde, neplnia si svoje hlavné povinnosti definované zákonom. Stačí sa spýtať ľudí, kde by ich videli zasahovať najradšej. Mestská polícia má v prvom rade dohliadať na dodržiavanie bežného poriadku v uliciach, toto pokladám za nepodstatnú časť ich práce. Ak zbadajú dopravný priestupok, prípadne ak si ľudia sťažujú na porušovanie konkrétneho zákazu a na základe toho konajú, to je iné, ale postaviť sa na hodiny na prázdnu cestu a pokutovať vodičov, to naozaj nie," vyjadril sa pre Bratislavské noviny Bazovský.

Poukazuje na to, že policajt má pri ukladaní pokút zo zákona prihliadať na závažnosť, následky i dĺžku trvania priestupku. "Aká bola na prázdnej ceste závažnosť, prípadne aký následok tí vodiči spôsobili?" kladie si otázku a podotýka, že by sa mala hodnotiť aj osobnosť priestupcu či motív. A ak ide o slušných vodičov, ktorí o zákaze jednoducho nevedeli a nijako nenarušili dopravu, pokutu by neuložil.

Na mestskej polícii sme aj zisťovali, koľko prípadov riešili jej príslušníci v Petržalke. "Od začiatku tohto roka v okrese Bratislava V riešili mestskí policajti 5658 udalostí. Na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky bolo zistených a riešených 3531 priestupkov a na samotnej Rusovskej ceste zistili a riešili 575 udalostí," prezradil Pleva s tým, že v prípade Rusovskej cesty išlo o iniciatívu samotných policajtov.

Občania pritom podľa neho najčastejšie poukazujú na dopravnú problematiku a to najmä otázky parkovania motorových vozidiel, poukazujú tiež na znečistené verejné priestranstvá, ako aj problematiku nedodržania niektorých ustanovení zákona, ktorým sa upravujú podmienky držania psov.

Hovorca MsP Pleva sa vyjadril aj k častej kritike na adresu mestských policajtov, že sa venujú predovšetkým naháňaniu pokút namiesto pomoci občanom. "To, čo je častokrát u verejnosti vnímané ako „naháňanie peňazí do nejakého rozpočtu“ a ironicky prezentované ako „pomoc občanom a starostlivosť o ich bezpečnosť“, pramení len z nedostatočnej informovanosti, nepochopenia a nekompetentnosti konkrétnych jednotlivcov. Odhaľovanie priestupkov a ich náležité prejednanie v zmysle zákonných predpokladov, kam patrí aj uloženie blokovej pokuty, nie je ničím iným ako plnením tých najelementárnejších zákonných úloh, ktoré sú mestskej polícii zverené. Takmer každý, kto spácha priestupok, sa chce vyhnúť pokute alebo dosiahnuť jej zníženie, a to bez ohľadu na okolnosti, ktoré sú určujúcimi faktormi pre stanovenie výšky pokuty. Prílišná benevolencia a takéto „vychádzanie v ústrety“ priestupcom spočívajúce v plošnom ukladaní nízkych pokút (v zmysle rozporu s § 12 Zákona o priestupkoch), je nezákonné! Pri správnom pochopení je potrebné aj odhaľovanie a prejednávanie čo najvyššieho počtu priestupkov s ukladaním pokút v adekvátnej výške pokladať za pomoc občanom a ich ochranu. Akú pomoc? V zlepšovaní celkovej bezpečnostnej situácie, v eliminácii páchania priestupkov narúšajúcich verejný poriadok. Akú ochranu? Pred konaniami priestupcov, ktorými zasahujú do práv ostatných a zhoršujú kvalitu ich života," tvrdí.

(ms)

Páčil sa vám článok?