Vražedný útok neonacistov bol nápadne rýchly

3.10.2006
Páčil sa vám článok?

Nielen z médií, ktoré rekonštruovali nedávny vražedný útok extrémistov na sedmičku študentov, ale aj z redakčnej pošty máme informácie, že útok sa uskutočnil tak rýchlo, akoby ho vykonali vycvičení profesionáli.

Položili sme otázky vyplývajúce z tohto postrehu hovorcom oboch silových rezortov. Martin Korch, hovorca policajného zboru označil tvrdenie, že razancia a rýchlosť útoku nasvedčujú spojitosti so silovými zložkami za čistú špekuláciu, ku ktorej sa ďalej nevyjadril. Ďalej uviedol, že vo výberovom konaní, ktorým musí každý budúci policajt prejsť, je aj dôkladné psychodiagnostické vyšetrenie, ktoré prezradí aj sklony k agresívnemu správaniu. Na základe takéhoto vyšetrenia veľa uchádzačov už neuspelo, výberové konanie s nimi sa skončilo. Policajný zbor nemonitoruje bývalých policajtov v súvislosti s možnou orientáciou na extrémizmus, uvádza M. Korch ďalej, ale polícia sa tomuto javu venuje celoplošne. Či policajti rešpektujú právo, kontroluje vnútorná kontrola v zbore a v pravidelných intervaloch sa vyhodnocuje spôsobilosť policajtov ďalej slúžiť.

Aj tlačové oddelenie armády odmieta na základe dostupných informácií posudzovať, či útočníci mali vojenský výcvik, poukazuje však na to, že podobný výcvik možno získať aj mimo polície a armády, v súkromných službách či organizáciách. Pripúšťa však, že v minulosti nastúpili k Ozbrojeným silám SR aj prívrženci extrémistických hnutí, ihneď po ich zistení sa však prípady trestnoprávne aj personálne riešili. Rezort pravidelne monitoruje prípadné pokusy extrémistov o prienik do ozbrojených síl a nedisponuje žiadnymi poznatkami, ktoré by nasvedčovali, že za smrťou Dana Tupého mohli byť bývalí či súčasní príslušníci armády. Nepodceňujú však možnosť, že páchateľom mohla byť osoba so špeciálnym výcvikom.

Obe zložky tiež odmietli možnosť zmeniť predpisy o ustrojení príslušníkov svojich ozbrojených zložiek tak, aby nemohli chodiť s nápadne vyholenou hlavou. Zhodne považujú čo najkratšie vlasy za najpraktickejší účes.

Páčil sa vám článok?