• Úrady
  • 30.11.2006 11:18

Správa katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu

0 0

Správa katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu vykonáva štátnu správu na úseku katastra nehnuteľností na území hlavného mesta s pôsobnosťou pre všetkých päť bratislavských okresov.

Správa katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu
Ružová dolina 27
821 09 Bratislava 2

Telefón: +421-2- 2081 6800
Fax: +421-2-2081 6640
E-mail: skba@gku.sk
Web: www.kataster.skgeodesy.sk

Podateľňa, registratúra
Pondelok 08.00-15.00
Utorok 08.00-16.00
Streda 08.00-17.00
Štvrtok 08.00-15.00
Piatok 08.00-12.00

Poskytovanie informácií pre fyzické osoby a právnické osoby
Pondelok 08.00-15.00
Streda 08.00-17.00
Piatok 08.00-12.00

Poskytovanie informácií pre fyzické osoby a právnické osoby  vykonávajúce geodetickú a kartografickú činnosť
Pondelok 08.00-15.00
Utorok 08.00-12.00
Streda 08.00-17.00
Piatok 08.00-12.00

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.