Okresný úrad Bratislava

22.11.2006
0
Páčil sa vám článok?

Orgán miestnej štátnej správy v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR. Okresný úrad pôsobí na úsekoch všeobecnej vnútornej správy, živnostenského podnikania, krízového riadenia, školstva, výstavby a bytovej politiky, správy majetku štátu, cestnej dopravy a pozemných komunikácií, starostlivosti o životné prostredie, pozemkovom a lesnom, katastrálnom a opravných prostriedkov.

Okresný úrad Bratislava
Staromestská ulica 6
SK-814 40 Bratislava

Telefón: +421-2-5931 2201
Fax: +421-2-5443 1282

Úradné hodiny:
Pondelok 08.00 - 15.00
Utorok 08.00 - 15.00
Streda 08.00 - 17.00
Štvrtok nestránkovýdeň
Piatok 08.00 - 14.00

Organizačný odbor
Staromestská 6
SK-814 40 Bratislava
Telefón: 02 59 312 287


Odbor všeobecnej vnútornej správy
Staromestská 6
SK-814 40 Bratislava
Telefón: 02 59 312 440


Odbor živnostenského podnikania
Staromestská 6
SK-814 40 Bratislava
Telefón: 02 59 312 321


Odbor krízového riadenia
Staromestská 6
SK-814 40 Bratislava
Telefón: 02 59 312 329


Odbor majetkovoprávny
Staromestská 6
SK-14 40 Bratislava
Telefón: 02 59 312 210


Odbor školstva
Teplická 4, 831 02 Bratislava
Telefón: 02 49 20 78 01


Odbor výstavby a bytovej politiky
Lamačská cesta 6
SK-845 14 Bratislava
Telefón: 09610  44 921


Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Vajnorská 98/D
SK-831 04 Bratislava
Telefón: 02 44 45 04 94


Odbor starostlivosti o životné prostredie
Karloveská 2
SK-842 33 Bratislava 4
Telefón: 02 60 301 706


Pozemkový a lesný odbor
Trenčianska 55
SK-821 09 Bratislava
Telefón: 02 57 108 715


Katastrálny odbor
Ružová dolina 27
SK-821 09 Bratislava
Telefón: 02 20 81 68 00


Odbor opravných prostriedkov
Staromestská 6
SK-814 40 Bratislava
Telefón: 02 59 312 202

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.