FOTO: Filozofická fakulta UK si dá k storočnici špeciálny darček - čo vzniká vo dvore za budovou?

22.7.2021

Zdroj: FB FF UK

Páčil sa vám článok?

Starší Bratislavčania si možno ešte spomenú, že budova na Gondovej ulici, v ktorej sa dnes nachádza Filozofická fakulta Univerzity Komenského bola po vzniku Československa vládnym sídlom. Postavili ju v roku 1913 pre potreby veliteľstva 5. cisárskeho a kráľovského armádneho zboru rakúsko-uhorskej armády a dôstojníci mali vo dvore dokonca aj murované stajne pre kone...

A práve objekt, v ktorom boli situované bývalé stajne sa v dohľadnom čase dočká zaujímavej premeny. Informoval o nej prostredníctvom sociálnej siete aj bývalý starosta MČ Staré Mesto Rado Števčík, ktorý v súčasnosti na FF UK pracuje ako tajomník. "Na prestavbe bývalých stajní bývalej vládnej budovy na Gondovej ulici na kultúrno-spoločenské centrum FIFUK UniverSaal sa usilovne pracuje, práve sme v 1. fáze - búranie. Potom príde fáza budovateľská. Búrame, aby sme mohli stavať," napísal k fotografiám z búracích prác.

Zdroj: FB R.Š.

Zdroj: FB R.Š,

​Takto vyzeral objekt bývalých stajní niekoľko dní pred začiatkom prestavby...

Zdroj: FB R.Š.

A takto niekoľko hodín po začatí búracích prác...

Zdroj: FB R.Š.

​Interiér bývalých stajní slúžil v nedávnej minulosti viac-menej ako sklad. "V minulosti tam mala katedra telesnej výchovy odložené lode, stany a podobné veci a po zrušení katedry a povinnej telesnej výchovy sa tam nachádzalo všetko možné," povedal pre Bratislavské noviny Rado Števčík. 

Zdroj: FB UniverSaal

"Urobíme všetko preto, aby sme stihli osláviť plánované 100. výročie vzniku fakulty koncom októbra už v (z veľkej časti) zrekonštruovaných priestoroch a naplniť tak ideu nášho zakladateľa a bývalého dekana fakulty Martina Slobodníka. Držte nám palce!", odkázali svojim kamarátom, spolužiakom a kolegom členovia FB skupiny UniverSaal. Tak teda držíme palce, nech sa to podarí...

Zdroj: Rudolf Ondera

​Takto vyzerala budova FF UK v 60-tych rokoch minulého storočia, teda približne v polovici svojej existencie. O novom moste Bratislava vtedy ešte ani nechyrovala a vystačiť si musela s jediným mostom ponad Dunaj, ktorý sa dnes volá Starý most, hoci je spomedzi momentálne piatich funkčných mostov na území mesta najnovší...

​​(ars)

Páčil sa vám článok?