KURIOZITA: Kúsok od mosta Lafranconi je zastávka MHD s názvom Lanfranconi - viete, kde nastala chyba?

20.11.2020

Zdroj: FB Revizori Bratislava

Páčil sa vám článok?

Na sociálnej sieti sa vo štvrtok objavila fotografia a jej autor sa ostatných členov facebookovej skupiny zameranej na MHD opýtal, či vidia na nej nejakú chybu, ktorá by pozornému oku nemala uniknúť. Lenže odpoveď je oveľa zložitejšia ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať...


Diskutujúci na stránke Revízori Bratislava si naozaj mysleli podobne ako autor foto hádanky, že je tam zle uvedený názov zastávky, čo jeden z členov skupiny vtipne okomentoval: "Keď ti z rozpočtu vyjde ešte na jedno - bonusové písmeno." Ich predpoklady vychádzajú z toho, že na červenom stĺpiku sa nad označením zastávky MHD a tabuľkami jednotlivých liniek nachádza nápis: LAFRANCONI, kým na veľkej digitálnej tabuli svieti názov LANFRANCONI. "Takže názov zastávky je chybný alebo konečne prestaneme krivdiť pánovi Lanfranconimu?" opýtal sa celkom vhodne Patrik, ktorý podobne ako Roman Delikát presne vedel, kde sa urobila chyba a poznajú históriu Prešporka a ako aj celé meno jednej z jeho najznámejších osobností.

Taliansky polyhistor, ktorý žil v Prešporku v 19. storočí, sa v skutočnosti volal Enea Grazioso Lanfranconi. V súčasnosti je po ňom nazvaný palác na rohu Námestia Ľudovíta Štúra a Vajanského nábrežia, teda budova v bezprostrednom susedstve Reduty, v ktorej dnes sídli Ministerstvo životného prostredia SR.

Zdroj: Wikipedia

​Nakoľko sa výrazne pričinil aj o reguláciu bratislavského úseku Dunaja, ktorá mala eliminovať prípadné povodne a to tak, že nechal prehĺbiť riečne dno, navýšiť brehy a obložiť ich kameňom, tak po ňom v 20. storočí pomenovali aj štvrť medzi bývalým PKO a Botanickou záhradou v Karlovej Vsi. Dlhé roky sa na jej území nachádzajú študovne a športoviská Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, vrátane bazéna, do ktorého kedysi chodili na plavecké kurzy deti z celej Bratislavy. Problém bol v tom, že študenti postupne prestali vyslovovať prvé písmeno "N" v názve Lanfranconi a zjednodušili si to na: "Lafranconi". Skomolené pomenovania sa na verejnosti natoľko ujalo, že napokon takéto meno dostal aj v poradí štvrtý most ponad Dunaj, ktorý sprístupnili v roku 1992 a presne s takýmto názvom je načítaný aj do systému máp spoločnosti Google: 

Zdroj: Google Maps

Takže zastávka MHD pri areáli FTVŠ UK má teraz už vlastne správne pomenovanie a bolo by celkom logické a žiadúce, ak by mesto nechalo pozmeniť aj názov mosta ​na Lanfranconi. "Myslím, že by to nemal byť problém, ale asi by s takouto iniciatívou musel najskôr niekto, napríklad z Karlovej Vsi, prísť. Úprava názvu mosta by nemala nikomu prekážať ani spôsobiť žiadne ťažkosti, nakoľko nejde o ulicu, kde sa nachádzajú nejaké domy, ktorých obyvatelia by si následne museli zmeniť v dokladoch adresu trvalého pobytu," povedal pre Bratislavské noviny mestský poslanec Mgr. PhD. Martin Vlačiky. Zostáva len veriť, že sa raz podarí v Bratislave odstrániť túto vlastne úplne zbytočnú kuriozitu, ktorá verejnosť akurát pletie a opäť sa zjednotíme na jednom a správnom názve. 

Zdroj: FB Revizori Bratislava

​Táto fotografia sa naozaj podarila - vidno na nej nielen dva rôzne názvy jednej zastávky, ale aj optickú ilúziu - akoby bola digitálna tabula umiestnená na dvoch stĺpoch, kým v skutočnosti je len na jednom... 

(ars)    

Páčil sa vám článok?