• Naša téma
  • 13.01.2019 14:24

To už je hazard so zdravím. Na vyšetrenie u špecialistu môžete čakať aj mesiace

0 0
Zdroj: UNB

Najbližší voľný termín u neurológa o tri mesiace, u ortopéda o niekoľko týždňov, na endokrinológii dokonca o pár mesiacov. Taká je realita slovenského zdravotníctva. Ani Bratislava nie je výnimkou, čakacie lehoty u špecialistov sa rátajú na týždne, až mesiace.

Čo je však horšie, mnohí lekári odmietajú pacientov prijať s tým, že majú plný stav. A tak bezradnému pacientovi často neostáva nič iné, ako so zdravotným problémom obiehať jednu ambulanciu za druhou.

„Z podnetov od pacientov stále evidujeme problémy pri hľadaní lekárov – špecialistov zo štandardne nedostatkových špecializácií – neurológia, ortopédia, endokrinológia, očné, ORL,“ upresnila Jana Ježíková, ria­diteľka odboru zdravotníctva Bratislavského vyššieho územného celku. Práve na VÚC sa pacienti obracajú vtedy, ak nepochodia nielen u lekára, ale voľného špecialistu im nepomôže nájsť ani ich zdravotná poisťovňa.

„Napriek tomu, že zdravotné poisťovne deklarujú, že pa­cient sa má obrátiť na ne, často pacienti prichádzajú priamo zo zdravotných poisťovní. Aj my však pri riešení takéhoto podnetu komunikujeme len so zdravotnou poisťovňou pacienta,“ dodala. Pár ambulancií sme skúsili osloviť aj my. Výsledok? Koncom decembra sme u jednej alergologičky dostali najbližší termín v marci, u detskej alergologičky- imunologičky dokonca až v apríli.

Práve u detských pacientov je situácia ešte kritickejšia, napríklad rezervačný portál Národného ústavu detských chorôb (detská fakultná nemocnica) nám koncom decembra ponúkol najbližší termín prvého vyšetrenia v očnej ambulancii 10. apríla, u ortopéda dokonca až 27. mája.

Málo pediatrov

Problémom nie sú len špe­cialisti, mnohí Bratislavčania majú čo robiť, aby našli pre seba všeobecného lekára či pre dieťa pediatra, ktorý by ich prijal.

„Aj v roku 2018 pokračovalo ukončovanie činnosti pediatrických ambulancií bez náhrady. Trinásti skončili, traja noví vznikli. Tento trend bude pokračovať,“ upozornila Jana Ježíková. Naopak, najviac nových ambulancií vzniká v odbore zubné lekárstvo.

„Avšak je veľká tendencia prevádz­kovať ambulanciu priamo v Bratislave. Až 83 % všetkých zubných ambulancií v rámci Bratislavského kraja je lokalizovaných v Bratislave. Mimo Bratislavy začíname mať problémy s nedostatkom zmluvných zubárov,“ dodala.

Čo s tým?

Alarmujúci stav s nedostatkom lekárov sa snaží ministerstvo zdravotníctva riešiť tzv. rezidentským programom, ten sa však orientuje najmä na všeobecných lekárov. Zareagovali aj zdravotné poisťovne, špecialistom väčšinou zrušili limity. Práve tie boli často dôvodom, prečo sa na vyšetrenie u odborného lekára dlho čakalo. Mnohí lekári vyčerpali sumu, ktorú mesačne dostávali od zdravotnej poisťovne už za dva či tri týždne, a ak chceli za vyšetrenie pacienta dostať peniaze, museli ho presunúť na ďalší mesiac.

Dlhé čakacie doby potvrdil aj prieskum pre Asociáciu na ochranu práv pacientov SR (AOPP), ktorý vlani zrealizovala agentúra GfK. Nespokojnosť s čakacou dobou u špecialistu uviedlo až 37 % respondentov z prieskumu. Každý štvrtý človek mal problém so získaním termínu u špecialistu. Necelá tretina pacientov pritom čaká na termín u špecialistu do 1 týždňa, ďalšia tretina 2 až 4 týždne. Približne 15% pacientov čaká viac ako 3 mesiace. Priemerne sa na termín u špecialistu čaká 7,3 týždňov.

„Je nemysliteľné, aby sa ľudia s akútnym problémom nevedeli dostať k špecialistovi skôr ako o pár týždňov. Odporúčame preto, aby sa pacienti, ktorí majú na vyšetrenie u špecialistu čakať veľmi dlho, obrátili na svoju zdravotnú poisťovňu, ktorá im môže pomôcť nájsť odborníkov s kratšími čakacími lehotami,“ uviedla prezidentka AOPP Mária Lévyová.

(lv)

Deti by sme mali chrániť voči infekčným chorobám, najlepšie je očkovanie. Epidemiológovia ale varujú. Na Slovensku klesá zaočkovanosť detí. Ohrozené sú hlavne najmladšie v prvom roku života. Epidemiologička nám porozprávala príbehy, pri ktorých deti na neočkovanosť doplatili.


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.