Predĺži sa platnosť vstupeniek na kultúrne akcie a rušia odvody do umeleckých fondov

14.10.2020
Spomienkový koncert k nedožitým 70. narodeninám Jara Filipa

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Páčil sa vám článok?

Organizátori kultúrnych podujatí, ktoré sa v dôsledku pandémie nového koronavírusu nebudú môcť uskutočniť ani v prvej polovici roka 2021, budú môcť predĺžiť platnosť zakúpených vstupeniek do konca júna 2022. Vláda zároveň predĺžila ustanovenie o zrušení povinnosti platiť, respektíve zrážať príspevok z autorských odmien do verejnoprávnych umeleckých fondov.

Majiteľovi môžu tiež v cene lístka ponúknuť poukážku na iné podujatie, konané do polovice roka 2022. Ak držiteľ vstupenky trvá na vrátení peňazí, organizátor je povinný mu vyhovieť do 13 mesiacov od neuskutočnenia podujatia. Umožní to novela, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry (MK) SR. Návrh, rovnako ako i zámer prijať ho v skrátenom legislatívnom konaní, v stredu schválila vláda. Novela nadväzuje na prijatú legislatívnu úpravu v máji 2020 v súvislosti s prvou vlnou pandémie nového koronavírusu. Rovnakým spôsobom ako pri vtedajšej novele upravuje povinnosti organizátorov, týkajúce sa plnenia zmluvných záväzkov v súvislosti s neuskutočneným podujatím.

Balík noviel, ktoré prijala vláda, takisto prechodným ustanovením predlžuje ustanovenie o zrušení povinnosti platiť, respektíve zrážať príspevok z autorských odmien do verejnoprávnych umeleckých fondov (Literárny fond, Hudobný fond, Fond výtvarného umenia). Povinnosť sa podľa vládou schválenej novely nevzťahuje ani na odmeny vyplatené v roku 2021. Autori však môžu fondom platiť príspevky dobrovoľne, do konca marca 2022, sumu si v tom prípade môžu zarátať do daňových nákladov.

Návrhom zákona sa taktiež ustanovuje, že verejnoprávne fondy sú poskytovateľmi pri čerpaní finančných prostriedkov z fondov Európskej únie. Upravujú sa tiež podmienky poskytnutia finančných prostriedkov žiadateľom, návrh zákona v snahe pomôcť subjektom v kultúrnej oblasti, postihnutým ekonomickým dosahom pandémie nového koronavírusu, dočasne upúšťa od povinnosti splniť niektoré podmienky pri poskytovaní finančnej pomoci. "U žiadateľa sa dočasne vytvára fikcia, že spĺňa niektoré podmienky na poskytnutie finančných prostriedkov bez potreby preukazovania tejto skutočnosti. Týmto krokom sa zabezpečí, aby sa o poskytnutie finančných prostriedkov mohli uchádzať aj tí žiadatelia, ktorí by najmä v dôsledku pandémie tieto podmienky nespĺňali," vysvetlili predkladatelia. Návrh zákona ďalej dopĺňa nové oblasti podpory fondov, a to osobitne s ohľadom na situáciu vzniku a trvania krízovej situácie. Novela má platiť od 1. novembra 2020, respektíve v prípade ustanovení, ktoré sa týkajú podujatí a vyplácaných autorských odmien v roku 2021, od januára budúceho roka.

(TASR)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie