• Kultúra
  • 27.11.2006 10:02

Minister sa obáva o Lekáreň u Salvátora

0 0

Chátrajúca Lekáreň u Salvátora na Panskej ulici by sa mala podľa dostupných informácií zmeniť na predajňu homeopatík a čaju. Nie je však vylúčené, že sa táto kultúrna pamiatka zmení na kaviareň. S tým nesúhlasia Bratislavčania, pamiatkári, proti sa vyslovilo aj ministerstvo kultúry. Na dôvody sme sa spýtali ministra Milana KŇAŽKA.

- Ministerstvo kultúry od roku 1999 robí konkrétne kroky na vrátenie pôvodného historického mobiliáru do priestorov lekárne. Od roku 1963 je totiž dom Lekárne u Salvátora kultúrnou pamiatkou. Po 90-ročnej existencii lekárne sa v rámci privatizácie celok lekárne rozdelil medzi dvoch rôznych vlastníkov - dom sa stal majetkom mesta Bratislava a pôvodný mobiliár dnes vlastní trenčianska firma Araver. Ministerstvo kultúry v snahe zabrániť možnému vyvezeniu zariadenia lekárne do zahraničia, vyhlásilo nábytok a ďalšie predmety za hnuteľné kultúrne pamiatky. Dom mesto v roku 1998 prenajalo spoločnosti Spectrum - Reality, s.r.o., ktorá ho nechala dva roky chátrať. Nájomná zmluva napriek nízkemu nájomnému, ktoré je 250 korún za meter štvorcový na rok, neurčila nájomcovi povinnosť túto pamiatku obnoviť. Určila mu však povinnosť využívať priestor na účely lekárne. Začiatkom tohto roka bola bývalá lekáreň zrekonštruovaná bez stavebného povolenia a usiluje sa o zriadenie kaviarne, resp. čajovne. V súčasnosti požiadal investor o dodatočné povolenie stavby.

Kultúrnou pamiatkou je aj zariadenie lekárne - nábytok, lekárenské nádoby, pokladňa, luster. Existuje šanca, že sa mobiliár vráti do Lekárne u Salvátora a tá raz bude slúžiť pôvodnému účelu?

- Nábytok a zariadenie lekárne ponúka jeho súčasný majiteľ na predaj, pretože stratil nádej, že v budúcnosti by mohol získať nájom domu a vrátiť lekárni pôvodnú funkciu. Ministerstvo v predchádzajúcich dvoch rokoch preskúmalo možnosť vrátiť mobiliár do pôvodných priestorov. Ešte v roku 1999 sme získali prísľub bratislavského primátora Jozefa Moravčíka, ktorý poveril Mestské múzeum v Bratislave rokovaním o podmienkach kúpy alebo výmeny nábytku pre hlavné mesto. Dohoda však nebola dosiahnutá. Začiatkom tohto roka prišla s iniciatívou na vrátenie nábytku do pôvodných priestorov Slovenská lekárnická komora. Ministerstvo vo februári opätovne oslovilo primátora Moravčíka, aby hľadal možnosti na prenajatie priestorov lekárne Slovenskej lekárnickej komore, ktorá chcela odkúpiť mobiliár od jej súčasného majiteľa a vrátiť lekárni pôvodné poslanie. V apríli sme s predstaviteľmi mesta dospeli k dohode, že pre hlavné mesto a pre orgány ochrany pamiatkového fondu je prípustné, aby sa priestor lekárne využíval pre účely predajne homeopatík a čajov. Napriek prísľubu ma znepokojuje osud lekárne a snaha nájomcu urobiť postupne z nej kaviareň. V záujme zabrániť tomu, obrátil som sa na poslancov mestského zastupiteľstva, aby rokovali o osude lekárne. V súčasnosti je ešte možné dosiahnuť dohodu s vlastníkom mobiliáru a napraviť chyby, ktoré sa stali.

Zhováral sa Slavo Polanský


NÁŠ ROZHOVOR

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.