Na výstave gotického umenia zo Spiša v SNG bude dnes posledný kurátorský výklad

29.11.2017
0

Zdroj: SNG

Páčil sa vám článok?

V Slovenskej národnej galérii bude dnes záverečný kurátorský výklad Dušana Burana na výstave Majster z Okoličného a gotické umenie Spiša okolo roku 1500, ktorá potrvá už len do nedele.

Posledné sprievodné podujatie k tejto expozícii sa uskutoční o 18. h na druhom poschodí Esterházyho paláca SNG. Analytická výstava po prvýkrát v novodobej histórii sústreďuje časti gotického mariánskeho oltára z františkánskeho kláštora v Okoličnom pri Liptovskom Mikuláši, ktoré prezentuje v kontexte spišského maliarstva a sochárstva z uvedeného historického obdobia.

„Majster z Okoličného je pozoruhodný prípad. Vieme mu pripísať alebo identifikovať hneď niekoľko oltárov v rozmedzí od 90. rokov 15. storočia po rok 1516, keď datuje veľmi pekný oltár v Dome sv. Alžbety v Košiciach. Za tých asi 20 rokov sa podieľal na viacerých oltároch. Niekedy aj s inými umelcami, pretože každý z veľkých oltárov je kolektívne dielo. Tvorili ich remeselné jednotky, ktoré dávali dohromady veľké konštrukcie. Aj to je dôvod, prečo sa umelci považovali len za súčasť kolektívu. My však vieme definovať rukopis toho-ktorého maliara na obraze,“ uviedol Dušan Buran.

Podľa neho majster bývalého mariánskeho oltára z františkánskeho kláštora v Okoličnom pri Liptovskom Mikuláši patril k najlepším maliarom stredoeurópskej neskorej gotiky. Spolupracoval s významnými spišskými sochármi vrátane Majstra Pavla z Levoče. Na rozdiel od neho ostáva jeho dielo pomerne neznáme doma aj v zahraničí.

Väčšina obrazov Majstra z Okoličného sa vyznačuje syntézou nizozemskej neskorej gotiky (krajina s architektúrou, selektívny záujem o popisné detaily) s talianskou renesanciou (psychologizujúce výrazy postáv, jemné lazúry). Umelec udržiaval výkonnejší ateliér, z ktorého pochádza niekoľko ďalších vynikajúcich diel v cirkevných majetkoch: dva bočné oltáre v Smrečanoch (1510) a maľby bočného oltára Navštívenia Panny Márie v Dóme sv. Alžbety v Košiciach (1516).

Oltár, ktorý dal anonymnému maliarovi meno, bol rozobratý v 18. storočí. Jeho časti sa zachovali v niekoľkých zbierkach na Slovensku v Poľsku a Maďarsku. SNG v roku 2010 kúpila z neho jednu tabuľu - Ukrižovanie a po sedemročnom reštaurovaní sa stala podnetom na usporiadanie výstavy, kde sú všetky zachované časti oltára z rôznych zbierok. Expozícia je pre návštevníkov netradičná, lebo je to analytická výstava, ktorá obsahuje takmer 50 gotických artefaktov: oltárne triptychy, tabule, skulptúry a grafické listy. Výstavu dopĺňa vyše 170-stranový katalóg s množstvom textu a všetkými dielami.

(TASR)

Páčil sa vám článok?