Elitný ústav robia najmä elitní absolventi

25.6.2008
0
Páčil sa vám článok?

Secesná budova Gymnázia na Grösslingovej ulici má vzácnu hodnotu aj menami osobností, ktoré sú s ňou späté. História školy vypovedá aj o vzťahu Čechov a Slovákov v prvých rokoch spoločného štátu.

Náš spolupracovník Milan Štetina spracoval z dostupných zdrojov menšiu štúdiu o gymnáziu a osobnostiach s ním spätých v prvom období v rokoch 1918 - 1938. „Dnešná generácia mladých ľudí, prípadne ich rodičov, si nevie predstaviť, v akých podmienkach začínalo školstvo na Slovensku po roku 1918,“ uvádza v úvode a dokladá to faktami.

V máji 1919 poverilo pražské ministerstvo školstva Bedřicha Pokorného: „...jste přikázán službou státnímu reálnímu gymnáziu v Bratislavě a pověřen zatímní správou...“ Vystriedal dovtedajšieho maďarského riaditeľa K. Schwartza, čo sprevádzali prieťahy zo strany bývalého šéfa ústavu. V tom čase istá skupina obyvateľov stále verila, že sa Bratislava vráti k Maďarsku. V októbri 1920 vymenoval prezident republiky B. Pokorného za riadneho riaditeľa a tým zostal až do roku 1938.

V škole učili okrem iných aj profesor Jan Eisner, zakladateľ modernej slovenskej archeológie, ktorý prvý začal systematicky skúmať hrad Devín. Literárne vedy vyučoval neskorší pedagóg Univerzity Komenského Milan Pišút, kreslenie maliar Janko Alexy, ktorý sa zaslúžil aj o rekonštrukciu Bratislavského hradu, a pôsobil tu aj známy prekladateľ a literárny kritik Rudo Brtáň.

Z významných žiakov gymnázia treba menovať Vavra Hajdu, tajomníka komunistami zavraždeného ministra zahraničných vecí Vlada Clementisa, bol medzi nimi aj diplomat Vladimír Halabrín, predposledný československý prezident Gustáv Husák, rovnako neskorší minister zahraničných vecí Bohuš Chňoupek, svetová operná hviezda Mária Kišoňová-Hubová či známa a rozporná postava povojnového súdnictva, vojenský prokurátor Anton Rašla.

Významné gymnázium malo aj významných hostí. Vari najcennejšou návštevou v tomto období bol sám prezident Tomáš Garique Masaryk, ale aj cestovateľ a bádateľ, účastník Nobileho výpravy na severný pól, František Běhounek, dramatik Ferko Urbánek, profesor Alois Kolísek, profesor Scotus Viator s manželkou Mary Seton-Vatson či básnik Ján Rob Poničan a mnohí ďalší.

Ako spomína jeden z predvojnových absolventov gymnázia, prezident Masaryk na besede so študentmi povedal, vraj možno medzi nimi sedí budúci prezident. G. Husák tam vtedy sedel. Nám zostáva veriť, že v laviciach na Gamči vyrastú ešte významnejšie osobnosti.

(gub)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie