• Kultúra
  • 03.10.2006 10:05

Divadlo Stoka na Pribinovej ulici končí, náhradné priestory sa doteraz nenašli

0 0

Divadlo Stoka sa bude musieť vysťahovať zo svojich priestorov na Pribinovej ulici. Dom, kde Združenie Stoka okrem divadla prevádzkuje aj rovnomenné pohostinské zariadenie, má byť zbúraný.

Riešenie v podobe nájdenia náhradných priestorov na pôsobenie tohto od štátu nezávislého združenia sa doteraz nenašlo. V médiách sa objavili emotívne ladené príspevky o likvidácii divadla najmä po tom, čo mesto, ktorému patrí pozemok pod starým domom na Pribinovej, kde združenie spolu s divadlom sídli, podalo žalobu o vypratanie priestorov. Mesto argumentuje, že po uplynutí pôvodnej desaťročnej lehoty nájmu nebytových priestorov na Pribinovej ulici, podpísalo novú nájomnú zmluvu so Združením Stoka na obdobie od 1. januára 2002 do 31. decembra 2003. „Neskôr Združenie Stoka požiadalo o ďalšie predĺženie nájmu,“ uvádza sa vo vyjadrení magistrátu. „Po vzájomných rokovaniach hlavné mesto nájom predĺžilo a nájomník užíval priestory až do konca roka 2004 za symbolický nájom 1 Sk, pričom v prenajatých priestoroch prevádzkoval aj známe pohostinské zariadenie.

Hlavné mesto chcelo tak vyjsť v ústrety divadlu, aby pôvodné priestory mohlo užívať až do samého začiatku realizácie veľkého investičného projektu Zóna Pribinova, ktorý sa v tejto lokalite pripravuje už od roku 2002. V tomto roku od 1. januára 2005 Stoka dodnes užíva priestory bez akéhokoľvek právneho podkladu.

Podľa vyjadrenia magistrátu mesto prejavilo ústretovosť voči Združeniu Stoka nielen tým, že opätovne viackrát predĺžilo nájom priestorov divadlu, v poslednom roku dokonca za jednu korunu, ale aj tým, že sprostredkovalo rokovanie s investorom a vlastníkom väčšiny pozemkov v Zóne Pribinova, ktorý ponúkol divadelnému združeniu riešenie. Rokoval so Stokou o ich budúcom pôsobení v objekte tzv. skladu č. 7, ktorý po svojej rekonštrukcii bude súčasťou novej atraktívnej mestskej štvrte na dunajskom nábreží. Združenie Stoka však ponúkané riešenie neprijalo. (Riaditeľ divadla Blaho Uhlár sa v médiách vyjadril v tom zmysle, že divadlo je financované z prevádzky pohostinského zariadenia, aké po premene zóny Pribinova na luxusnú štvrť nebude môcť v tomto objekte fungovať.)

„Združenie Stoka najmenej 18 mesiacov vie, že doterajšie priestory bude musieť opustiť,“ zdôrazňuje sa vo vyjadrení magistrátu. „Bol to pomerne dlhý čas na to, aby Združenie Stoka, ktoré si zakladá na svojej samostatnosti a absolútnej nezávislosti svojej tvorby, hľadalo aj vlastný spôsob riešenia tejto situácie. O prípadnom pôsobení divadla v mestských priestoroch, napríklad v rámci Bratislavského kultúrneho a informačného strediska, je stále možné vecne a okamžite rokovať, prirodzene za predpokladu, že Združenie je vôbec schopné si predstaviť svoje pôsobenie aj v iných priestoroch, ako len v dome na Pribinovej ulici.“

Pozemky v zóne Pribinova v roku 2002 za 550 miliónov korún kúpil írsky investor Ballymore Properties a v priestore od ministerstva vnútra po Zimný prístav plánuje výstavbu nového centra Bratislavy. Jeho súčasťou by mal byť výstavný mestský bulvár, centrálne námestie siahajúce od novostavby SND po Dunaj, mali by tu byť atraktívne byty, kvalitné administratívne priestory, obchody, ako aj centrá zábavy a voľného času. Vo východnej časti územia sa ráta aj s výškovou dominantou porovnateľnou s existujúcou budovou Pressburgcentra.


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.