Od príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu uplynulo 1158 rokov

4.7.2021

Zdroj: abn

Páčil sa vám článok?

Slovanskí vierozvestcovia sv. Cyril a Metod patria medzi najväčších misionárov kresťanstva v dejinách Európy. V histórii Slovanov, a zvlášť Slovákov, tvoria jednu z najdôležitejších kapitol, keď sa spomínajú aj v preambule Ústavy SR. Slovenská republika si ich príchod na Veľkú Moravu pripomenie aj zajtra, teda 5. júla štátnym sviatkom.

Solúnski bratia prišli na naše územie v roku 863 a tento rok uplynie od tejto udalosti 1158 rokov. Sv. Cyril a Metod pochádzali z gréckeho Solúna, v okolí ktorého žila v tom období početná slovanská menšina a jej jazyk obaja ovládali. Na naše územie prišli na pozvanie veľkomoravského panovníka kniežaťa Rastislava.

Počas pôsobenia sa predstavili pozoruhodnými aktivitami - založili cirkevné školy, veľké úsilie venovali najmä prekladom Svätého písma a liturgických kníh do jazyka Slovanov pomocou abecedy (hlaholika), ktorú pre tento cieľ zostavili. Po viac ako trojročnej činnosti, keď sa im podarilo vyučiť prvých žiakov a vytvoriť preklady najdôležitejších bohoslužobných kníh, sa rozhodli Veľkú Moravu opustiť.

Na spiatočnej ceste do Byzancie ich zastihlo v Benátkach pozvanie pápeža Mikuláša I. do Ríma. Vo Večnom meste ich už však vítal nový pápež Hadrián II. Pred ním obhájili svoje dielo a dosiahli kodifikovanie slovanskej reči ako ďalšieho liturgického jazyka, v ktorom možno vykonávať kresťanské obrady. Chorľavý Konštantín ostal v Ríme, kde sa utiahol do kláštora a prijal mníšske meno Cyril. Zomrel 14. februára 869.

Krátko po Cyrilovej smrti požiadal v roku 869 Koceľ - slovanské knieža v Panónii – pápeža, aby sa Metod vrátil ako učiteľ. Pápež Metodove misijné poverenie rozšíril na celú Veľkú Moravu a vymenoval ho za arcibiskupa a pápežského legáta pre územie ovládané Rastislavom, Svätoplukom a Koceľom. Počas cesty na Veľkú Moravu zajali Metoda Frankovia a uvrhli ho do väzenia, v ktorom  strávil takmer tri roky. Prepustili ho až po intervencii pápeža Jána VIII. a žiadosti Svätopluka.

V roku 873 sa ujal Metod správy cirkvi na Veľkej Morave. V roku 880 v Ríme opäť obhajoval svoje pôsobenie a uspel. Prvý arcibiskup na území Veľkej Moravy, svätý Metod zomrel 6. apríla 885. Pápež Ján Pavol II. vyhlásil v decembri 1980 svätých bratov Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy a tento cirkevný sviatok sa slávi 14. februára. Vierozvestcom je na Slovensku zasvätených takmer 80 kostolov. Ich meno nesú dve verejné univerzity v Trnave a v Nitre, nemocnica v Bratislave, ako aj ďalšie inštitúcie. Stali sa témou početných umeleckých diel historického a náboženského charakteru.

(TASR)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie