• História
  • 27.06.2017 08:05

Na hrade pokračujú prednášky k výstave Kelti z Bratislavy

0 0
Zdroj: TASR

Ako štvrtá v poradí odznie prednáška Igora Bazovského „Bratislavské oppidum vo svetle historických a archeologických prameňov“.

Pred viac ako dvetisíc rokmi vzniklo v centre dnešnej Bratislavy prvé sídlo mestského typu, tzv. oppidum , ktoré bolo strediskom keltského kmeňa Bójov. Pozoruhodné, a v oblasti stredného Dunaja unikátne, sú jeho intenzívne kontakty s rozpínajúcou sa Rímskou ríšou. Tie sa prejavili napríklad stavbou komplexu honosných kamenných architektúr na dnešnom bratislavskom hradnom kopci a dovozom rímskeho tovaru (najmä vína).

Podľa rímskych predlôh razili miestni vládcovia mince s nápismi v latinke, ktoré sú prvými dokladmi latinského písma na našom území. Kontakty s Rímskou ríšou neboli iste náhodné, ale boli pravdepodobne súčasťou premyslenej rímskej stratégie, ktorá počítala s budúcim ovládnutím stredodunajského priestoru.

Prednáška sa uskutoční vo štvrtok o 16.30 h v Hudobnej sieni na prvom poschodí Bratislavského hradu. Vstup je voľný. Prednáška bude poslednou pred letnou pauzou.

(ms)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.