• O živote v pešej zóne
  • 28.09.2011 09:27

Naspäť cesta nemožná, napred ísť sa musí

0 0
Nad reklamou na pivo, v ktorej sa veci delia na slovenské a neslovenské resp. svetové sa iba pousmejeme. Keď sa ale človek zamyslí, v dnešnej dobe je vari častým zvykom považovať za nepopulárne všetko to, čo je slovenské. V najužšom centre Bratislavy sú napríklad v trende sochy osobností, ktoré neboli Slovákmi. Vyvoláva to dojem, akoby Slováci nemali žiadnu zaslúžilú osobnosť. Je dobré iba to, čo nie je slovenské? Bratislavskému okrášľovaciemu spolku sa napríklad nepáči socha Štúrovcov na Námestí Ľudovíta Štúra, a tak navrhuje odstránenie tejto sochy, následnú inštaláciu sochy Márie Terézie a premenovanie námestia na Korunovačné námestie. Tento spolok pokračuje v už zabehnutom trende inštalácií sôch neslovenských osobností. Za posledných zhruba desať rokov totiž v najužšom centre Bratislavy pribudli sochy Hansa Christiana Andersena so slimákom (na Hviezdoslavovom námestí), paparazziho (na Laurinskej), habsburského strážnika (na Hlavnom námestí), Tomáša Garrigua Masaryka (na Vajanského nábreží). V mojej úvahe a ceste si dovolím nie až tak ďaleko zabočiť. Pred niekoľkými rokmi pribudlo na Hviezdoslavovom námestí oplotenie okolo amerického veľvyslanectva o šírke približne osem metrov. Oplotenie má v súčasnosti iba funkciu na vyhradenie parkovacích miest pre autá veľvyslanectva. Ak tam naozaj existuje teroristická hrozba, z dôvodu bezpečnosti by sa potom malo uzavrieť celé námestie. Je zaujímavé, že Bratislavskému okrášľovaciemu spolku tento plot esteticky neprekáža, pritom plot znehodnotil najkrajšie námestie Bratislavy. Ďalej v roku 2005 boli v celom meste nainštalované kravy. Keby ale napríklad v centre mesta pribudla socha Kukučína s (jeho Rysavou) jalovicou, mám dojem, že niektoré mienkotvorné médiá by boli ochotné takýto čin kritizovať v top správach niekoľko týždňov, a to aj napriek tomu, že by to bola malá jalovička, na ktorej by sa dalo odfotiť. Keď ide o osobnosti, ktoré prispeli k slovenskému povedomiu, ich sochy pribudli iba v širšom centre mesta: Július Satinský (na Dunajskej), Milan Rastislav Štefánik (dnes už na Námestí Milana Rastislava Štefánika), Svätopluk (na Bratislavskom hrade). Je pravdou, že inštalácia sochy Svätopluka mala politické pozadie, na druhej strane je aj tak povšimnutiahodné, aké silné antikampane prebiehali proti tejto soche a soche Štefánika. Pripravované odstránenie sochy našich najväčších národných buditeľov a inštalácia sochy panovníčky kráľovstva, ktoré utláčalo a asimilovalo našich predkov tisíc rokov, by bolo najväčším výsmechom celému Slovensku. Takáto udalosť by nemala obdobu nikde vo svete. Je tiež zaujímavé, že proces inštalácie novej sochy sa pripravuje bez žiadnej kritiky mienkotvorných médií. Čo povieme Slovákom z celého Slovenska a cudzincom z celého sveta, keď v centre mesta nebudeme mať sochu najväčších národných buditeľov? Ak Bratislavský okrášľovací spolok považuje súčasnú sochu za zastaranú, je možné spustiť verejnú diskusiu, či tam dať novú sochu Štúrovcov. V najužšom centre Bratislavy socha Štúrovcov by mala byť každopádne. Veď sochy hovoria, kým sme a na koho sme hrdí. Navyše, v centre mesta nám chýbajú sochy ďalších zaslúžilých osobností, akými sú napríklad Pribina (8. až 9.storočie), Cyril a Metod (9. storočie), Jánošík (1688), Ján Kollár (1793), Pavol Jozef Šafárik (1795), Michal Miloslav Hodža (1811), Jozef Miloslav Hurban (1817), Pavol Dobšinský (1828), Ján Botto (1829), Martin Kukučín (1860), Jozef Murgaš (1864), Milan Hodža (1878), a určite aj ďalší, na ktorých som si nespomenul. Je pravdou, že Mária Terézia bola veľkou reformátorkou s blízkym vzťahom k Bratislave. Nemôžeme ale zabudnúť, že aj v období jej panovania prebiehala asimilácia a väčšina našich predkov boli poddanými, kým slobodnými bolo len malé percento. Je tiež pravdou, že na Námestí Ľudovíta Štúra sa v minulosti nachádzala socha Márie Terézie. Takýto argument pre navrátenie sochy nemôže byť postačujúci. Ak je obdobie sochy Márie Terézie rozhodujúcim, t.j. koniec 19. a začiatok 20. storočia, malo by sa potom všetko vrátiť do tohto obdobia? Mali by sme zrušiť aj Slovensko a zasadzovať sa za bývalé cisárstvo? Bratislava nie je iba bežným mestom, ale je hlavným mestom Slovenskej republiky. Hlavné mesto by malo reprezentovať celý štát. Vybudovalo sa tu Národné tenisové centrum, Slovenské národné divadlo, národný zimný štadión a ďalšie národné ustanovizne. Správa sa Bratislava národne iba vtedy, keď potrebuje štátne peniaze na vybudovanie národnej inštitúcie?

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.