• Doprava
  • 06.02.2007 22:59

Nový systém cestovania bude plný noviniek

0 0

V Bratislave bude od 1. januára 2000 fungovať nový tarifný systém v hromadnej doprave. Bližšie informácie o novom spôsobe cestovania nám poskytol generálny riaditeľ Dopravného podniku Bratislava Ján ZACHAR.

- Podstata tohto systému je v tom, že sa zmení neprestupná tarifa na prestupnú a umožní sa zaviesť výkonová tarifa. V nej sa odvíja cena za prepravu od precestovanej vzdialenosti alebo času. Pri jednorazových lístkoch sme nezvolili zónový spôsob,  ako je to napr. vo Viedni, ale rozhodli sme sa zaviesť tarifu závislú od precestovaného času. Pri predplatných časových lístkoch doteraz platí, že bez ohľadu na to, kto v ktorej časti mesta býva, využíva dopravu za rovnakých podmienok. Doprava z okrajových častí do centra stojí viac ako cestovanie v centre, preto budú pri predplatných lístkoch zavedené dve pásma, prvé v širšom centre a druhé v okrajových častiach.

Čo prinesie tarifný systém cestujúcim?

- Predovšetkým sa odstráni tarifná nespravodlivosť. Ani pre dopravný podnik, ani pre cestujúceho nie je výhodné, keď si musí označiť lístok pri každom prestupe a bez ohľadu na to, akú vzdialenosť precestoval. Aj železnica aj autobusoví prepravcovia využívajú tarifný systém postavený na precestovanej vzdialenosti. Ak chceme v budúcnosti uvažovať o  integrovanom dopravnom systéme, musia byť kompatibilné, aby sa mohol zaviesť jednotný lístok, používaný vo viacerých druhoch verejnej dopravy. Navyše nový systém umožní lepšie postihovať čiernych pasažierov.

Aké lístky budú platiť v novom tarifnom systéme?

- Budú električenky na 1. a 2. pásmo a celosieťové. Lístky budú prestupné s platnosťou 10, 30 a 60 minút. Pri nich zostávajú v platnosti doterajšie zľavy pre dôchodcov, študentov, atď. Z pohľadu ceny sa za základné cestovné považuje 30- minútový lístok. Podľa prieskumu sa do práce v tomto čase dopraví až 80 percent Bratislavčanov. Pri časových predplatných lístkoch je základom stanovenia ceny električenka na 1. pásmo. Električenka pre druhé pásmo bude o 20 percent lacnejšia a celosieťový lístok bude o 20 percent drahší. Čo sa týka nových cien, pri jednorazových lístkoch sme navrhli 20-percentné a pri električenkách 10-percentné zvýšenie cien. Nový tarifný systém však prinesie aj mnohé novinky a rôzne zľavy.

Zhováral sa Milan Šeršík
NÁŠ ROZHOVOR


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.