• Doprava
  • 13.12.2006 21:35

Do Vajnor len po obchádzkovej trase

0 0

Pre motoristov, ktorí si zvykli prichádzať do Vajnor cez novovybudovaný nadjazd nad Seneckou cestou, je dôležitá informácia, že až do konca novembra sa do tejto mestskej časti bude dať dostať len inou, obchádzkovou trasou.

Dôvodom sú práce na preložke cesty Rybničná vo Vajnoroch. Podľa informácií Andreja Petriča z Miestneho úradu vo Vajnoroch práce dospeli do záverečnej fázy, v ktorej bolo potrebné uzavrieť križovatku na vjazde do Vajnor a Pri starom letisku. Počas uzávierky sa prebudováva celá križovatka, vrátane výmeny jednotlivých konštrukčných vrstiev a definitívnej úpravy vozovky, ako aj samotné napojenie novopreloženej Rybničnej ulice. Príjazd do Vajnor z mesta je zabezpečený po Seneckej ceste a pri ovocných sadoch poľnohospodárskeho družstva na svetelnej križovatke s odbočením doľava po ulici Pri Mlyne, teda tak, ako to bolo v lete pri dobudovávaní nadjazdu na Seneckou cestou. Doprava z Vajnor je zabezpečená z Roľníckej ulice na ulicu Pri Mlyne a v pokračovaní cez železničný prejazd na Seneckú cestu.


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.