V Petržalke pribudnú semafory

13.12.2006
Páčil sa vám článok?

Petržalské mestské zastupiteľstvo sa na októbrovom rokovaní zaoberalo vybudovaním svetelnej križovatky Rusovská - Hálova. Výstavba svetelnej signalizácie doteraz viazla na nedostatku finančných prostriedkov.

Náklady aj s úpravami územia, ktoré by si svetelná signalizácia vyžiadala, predstavujú 12 miliónov korún, čo bolo nedosiahnuteľné tak pre správcu danej komunikácie, teda hlavné mesto, ako aj pre mestskú časť Petržalka. Rokovania napokon zakotvili na čiastkovom riešení, keď firma Siemens ponúkla zrealizovať 1. etapu so svojim vkladom technológie v hodnote 1 milión korún a zvyšok potrebných financií združia mesto a mestská časť. Bratislavčania si tak budú môcť pravdepodobne už koncom tohto roka vydýchnuť a jedna z najrizikovejších petržalských križovatiek už nebude príčinou mnohých dopravných nehôd.

Petržalskí poslanci schválili všeobecne záväzné nariadenie o dodržiavaní čistoty a poriadku v Petržalke. Nové VZN zohľadňuje realitu zmien v tejto oblasti v legislatíve a iných skutočnostiach v poslednom čase, najmä zákon o odpadoch. Nariadenie kladie väčší dôraz na povinnosť nenarúšať vzhľad či prostredie mestskej časti, hovorí aj o zákaze kreslenia či písania na plochy a objekty, ktoré nie sú na tento účel vyhradené, či o zákaze činností, ktoré obťažujú hlukom či svetelnými efektami v čase od 22,00 do 6,00 hod. Dotýka sa i zákazu znemožňovať odvoz domového odpadu zablokovaním kontajnerového stojiska autami. Špecifikuje napríklad aj okolnosti čistenia verejných priestranstiev v zimnom období.

Páčil sa vám článok?