V centre obmedzia rýchlosť áut na 30 km/h

13.12.2006
0
Páčil sa vám článok?

Pred poldruha rokom schválilo miestne zastupiteľstvo Starého Mesta novú politiku parkovania v centrálnej mestskej časti. O jej realizáciu sa spoločne so samosprávou stará Bratislavská parkovacia služba. Čo nová parkovacia politika už priniesla, to sme sa spýtali riaditeľa BPS Petra POLOMU.

- Od začiatku tohto roka sme vypracovali viaceré projekty, ktoré riešia jednotlivé úlohy novej parkovacej politiky v Starom Meste. Zriadili sme parkovisko typu „Zaparkuj a choď” na Gondovej ulici, kde je zvýhodnené parkovné pre návštevníkov centra i pre obyvateľov tejto lokality. Rozšírili sme mimouličné parkovanie na Veternej ulici, mestská časť rokuje s prevádzkovateľmi podzemných garáží o spolupráci pri uplatňovaní novej parkovacej politiky. V krátkom čase by mali byť v centre Starého Mesta na viacerých miestach osadené pevné stĺpiky, ktoré zabránia vjazdu a parkovaniu áut na chodníkoch.

Aké ďalšie opatrenia sa pripravujú?

- Od 1. decembra by mala byť v centre obmedzená rýchlosť pre motorové vozidlá na 30 km/h. Pripravuje sa zrušenie svetelnej signalizácie na Hurbanovom námestí, kde budú mať električky prednosť v jazde. Zmení sa tiež dopravné značenie križovatky Rajská a Dunajská, kde bude tiež odstránená svetelná signalizácia. Hlavnou cestou tu bude Rajská s odbočením vľavo na Dunajskú ulicu. V oboch prípadoch bude mať prednosť mestská hromadná doprava, teda električky, resp. trolejbusy. Dunajská bude navyše od Kamenného námestia po Klemensovu ulicu jednosmerná, čím sa vylúči prejazd cez Dunajskú na Kamenné námestie. Motoristi sa tam budú mocť dostať po Grösslingovej ulici.

V centre mesta pribúdajú nové parkovacie miesta v podzemí. Prečo nerušíte stĺpiky na rezervovaných parkovacích miestach, ako s tým počíta nová parkovacia politika?

- Počítame so zmenou dlhodobého parkovania, teda vyhradeného stĺpikmi, na krátkodobé parkovanie. Vyžaduje si to však dôslednejšiu zmenu legislatívy a posilnenie represií za porušenie pravidiel parkovania na uliciach. Prvé stĺpiky však z centra už zmizli. Ide o 150 miest dlhodobého parkovania, ktoré boli bez náhrady zrušené na Hviezdoslavovom námestí. Staré Mesto tým príde ročne zhruba o 6 miliónov korún za prenájom parkovacích miest, je to však v súlade s parkovacou politikou mestskej časti a snahou dostať autá z ulíc na parkoviská a do garáží.

Zhováral sa Slavo Polanský


NÁŠ ROZHOVOR
Páčil sa vám článok?