Projekt dôležitej dopravnej tepny stále posudzujú

13.12.2006
Páčil sa vám článok?

O tom, že dopravný systém Bratislavy je neúnosne preťažený, niet nijakých pochybností. Už dlhší čas sa hovorí o tom, že situáciu by malo pomôcť zmierniť dobudovanie stredného dopravného okruhu o časť od Pražskej po Jarošovu ulicu, ktorá je pracovne označovaná ako Severná tangenta. Dôležitá spojnica existuje zatiaľ v polohe zámeru.

Severná tangenta bola navrhnutá v troch variantoch, ktoré sa líšia vo výškovom a smerovom vedení trasy. Všetky varianty by v rozhodujúcej časti mali previesť dopravu v dvoch tunelových rúrach, čo by minimalizovalo ekologické dosah na okolie. Prvé dva varianty situujú trasu južne od hlavnej železničnej stanice, tretí je navrhnutý severne, nad železnicou. Pripomeňme, že prvý variant ráta so štyrmi tunelmi s celkovou dĺžkou takmer dva a pol kilometra. V druhom variante sa navrhuje tunel, dve estakády a jeden most. Tretí variant ráta s dvoma tunelmi - tunel Stráže vedúci popod rovnomenný kopec a tunel Jarošova plus šesť mostných objektov.

Stavebníkom by malo byť hlavné mesto SR Bratislava v zastúpení Generálneho investora Bratislavy (GIB). Podľa informácií z GIB sa po spracovaní zámeru na posúdenie vplyvu Severnej tangenty na životné prostredie momentálne uskutočňuje druhá etapa posudzovania. K zámeru sa vyjadrujú všetky zúčastnené subjekty vrátane Ministerstva životného prostredia SR.

Zatiaľ sa ako najreálnejší javí tretí variant. Trasa tretieho variantu sa začína na Pražskej ulici, križuje koľajisko hlavnej železničnej stanice a miestnu komunikáciu na Jaskovom rade, pokračuje priamym úsekom cez kopec Stráže, oblúkom sa mimoúrovňovo križuje so Smrečianskou ulicou a pokračuje súbežne so železničnou traťou. Cez Pioniersku ulici sa trasa dostáva do priestoru mimoúrovňovej križovatky s Račianskou ulicou a napája sa na Jarošovu.

Bez šancí však nie je ani prvý variant, ktorý sa od tretieho odlišuje tým, že trasa pokračuje cez autobusové a električkové obratisko, prekračuje Žabotovu, Dobšinskú a Smrečiansku ulicu a ďalej pokračuje obdobne ako v treťom variante.

Ako pri každej veľkej stavbe i v prípade Severnej tangenty sa objavujú hlasy spochybňujúce jej polohu. Ak by sa však nerealizovala do roku 2005, podľa GIB hrozí okrem iného každodenný dopravný kolaps na Račianskom mýte a na dunajskom nábreží, prekročenie kapacity Prístavného mosta a výrazné prekračovanie prípustných imisných hladín najmä na Šancovej ulici.

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.