Obce potrebujú zmenu cestného zákona

27.11.2006
0
Páčil sa vám článok?

Pred niekoľkými týždňami Ústavný súd rozhodol o protiústavnosti plateného parkovania v centre Trnavy. Zákonite to vyvolalo otázku, či toto rozhodnutie sa nevzťahuje aj na iné slovenské mestá, napríklad aj na Bratislavu. Na to sme sa spýtali riaditeľa Bratislavskej parkovacej služby Petra POLOMU.

- Tento nález sa týka výlučne mesta Trnava a jeho všeobecne záväzného nariadenia o platení za parkovanie. Situácia v Bratislave a v ostatných mestách je iná, pretože každé mesto otázku platenia za parkovanie rieši iným spôsobom. Rokovali sme s mestskou časťou Staré Mesto a zhodli sme sa, že rozhodnutie Ústavného súdu nemá vplyv na parkovanie v centre Bratislavy. U nás totiž na rozdiel od Trnavy platené parkovanie neprevádzkuje mesto či mestská časť, ale Bratislavská parkovacia služba, ktorá sa ako podnikateľský subjekt riadi všeobecne záväznými nariadeniami mesta a mestskej časti a  vyberá poplatok za parkovacie služby, nie miestny poplatok za užívanie verejnej komunikácie.

Ako riešia otázku plateného parkovania iné bratislavské mestské časti?

- Pokiaľ viem, platené parkovanie funguje len v niektorých mestských častiach. Každá z nich má vlastné všeobecne záväzné nariadenie, ktoré rieši otázku plateného parkovania. Pokiaľ je mi však známe, žiadna mestská časť v Bratislave to nerieši trnavským spôsobom, ktorý bol označený ako protiústavný. Rozhodnutie Ústavného súdu však opäť otvorilo jeden problém - a to nejednotnosť pravidiel pouličného parkovania a prevádzky organizovaných parkovísk na Slovensku. Preto chceme iniciovať rokovanie s odborníkmi ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií o možnosti novely cestného zákona, ktorý by jednoznačne stanovil pravidlá na pouličné parkovanie v každom slovenskom meste. Zóny plateného parkovania totiž obce potrebujú a nie je to ani tak kvôli príjmu za parkovacie služby ako na reguláciu dopravy, riešenie zásobovania, parkovanie telesne postihnutých a podobne. To všetko by mal jednoznačnejšie riešiť aj cestný zákon, ktorý by mal byť čím skôr upravený.

Prejaví sa zmena cestného zákona na výške poplatkov za parkovanie?

- V žiadnom prípade. V Starom Meste je cena za služby spojené s parkovaním na ulici najnižšia na Slovensku - 5 korún na hodinu. Ani prípadná zmena cestného zákona na nej nič nezmení, pretože cena a výber peňazí je naozaj až treťoradý. Platené pouličné parkovanie predovšetkým pomáha obciam regulovať dopravu.

Zhováral sa Slavo Polanský
NÁŠ ROZHOVOR

Páčil sa vám článok?