Diaľnica D4, tzv. nultý okruh, sa má stavať 5 rokov

18.6.2010
0
Páčil sa vám článok?

Sľubovaná výstavba diaľnice D4, ktorá má slúžiť aj ako tzv. nultý okruh, sa začína budovať len veľmi pomaly. Najnovšie zverejnený projekt rieši úsek od diaľnice D2 pri Jarovciach po križovatku na diaľnici D1 v Ivanke pri Dunaji.

Investor výstavby Národná diaľničná spoločnosť ráta so začiatkom výstavby v roku 2011 a s jej ukončením v roku 2016. Nový úsek bude napojený od diaľnice D2, prejde cez Dunaj pod Slovnaftom, obchádza zo západu územie obcí Rovinka, Most pri Bratislave, Zálesie a Ivanka pri Dunaji. Po križovaní cesty I/61 sa popri Šúrskom kanáli napája na diaľnicu D1. Úsek je navrhovaný v dvoch variantoch. V prípade variantu A bude potrebné dobudovať pravú polovicu mosta nad diaľnicou D2 a upraviť križovatky napájajúce sa na dobudovanú časť diaľnice D4.

Po krížení diaľnice s cestou I/2 a železničnou traťou v Petržalke - Rusovciach, má vstúpiť diaľnica na územie, ktoré je chránené. Ide napríklad o Chránenú krajinnú oblasť Dunajské Luhy, NATURA 2000, Ramsarská mokraď a pod. Územie má byť preklenuté rozsiahlou diaľničnou estakádou. Pri Podunajských Biskupiciach má trasa diaľnice rešpektovať areál ťažby štrkopieskov Ketelec, v ktorom sa ráta s jeho rekultiváciou a s rozvojom vidieckej rekreácie. Po premostení Malého Dunaja sa dostáva trasa diaľnice D4 do priestoru Letiska M. R. Štefánika. Tu je navrhnuté napojenie privádzača Zálesie. Dĺžka variantu je necelých 23 kilometrov.

Trasa variantu B je v časti medzi Podunajskými Biskupicami a Mostom pri Bratislave vedená východnejšie a je dlhšia o necelých 500 metrov. Pri oboch variantoch sa stavba dotýka, alebo rieši, osem križovatiek a 42 mostov v dĺžke 5852 metrov. Najvýznamnejším mostom je ten cez Dunaj. Jeho celková dĺžka je vrátane estakády v Jarovciach, hlavného mostového objektu a estakády Podunajské Biskupice 1896 metrov. Na trase sa v oboch variantoch ráta s dvoma hĺbenými tunelmi. Tunel Zálesie má mať dĺžku 805 metrov a tunel Ivanka pri Dunaji 395 metrov. Celkové náklady sa vzhľadom na dva varianty predpokladajú od 680,2 do 692,7 milióna eur.

(rob)
VIZUALIZÁCIA - zdroj EIA 

Páčil sa vám článok?