Staré Mesto chce už na jeseň predstaviť novú parkovaciu politiku v centre mesta

6.12.2009
0
Páčil sa vám článok?

Mestská časť Staré Mesto pracuje na novej parkovacej politike v zóne s dopravným obmedzením. Na minuloročný prieskum statickej dopravy v zóne s dopravným obmedzením, ktorý realizovala Bratislavská parkovacia služba v týchto dňoch, nadväzujú ďalšie.

Tie by mali doplniť získané informácie o dennom priebehu parkovania, o stanovení disponibilnej kapacity zóny, ale aj o dopravnej a platobnej disciplíne vodičov z predchádzajúceho prieskumu.

Formou anketového prieskumu chce Staré Mesto zistiť aktuálny stav pokrytia nárokov na parkovanie v rôznych typoch prevádzok a organizácií v zóne s dopravným obmedzením. Súbežne s týmto prieskumom sa uskutočňuje dotazníkový dopravno-sociologický prieskum vodičov na zistenie dôvodu a účelu ciest vodičov a ich predstáv o parkovaní. Už počas jesene majú byť sformulované zásady novej parkovacej politiky.

Tá by mala priniesť transformáciu plôch využiteľných na parkovanie. Dotkne sa to najmä sklopných stĺpikov na ochranu vyhradeného parkovacieho státia. Najmä v podvečer a cez víkend zostávajú tieto miesta neobsadené, ale zároveň nie sú prístupné vodičom hľadajúcim miesto na zaparkovanie. Nová parkovacia politika v Starom Meste má priniesť optimálny podiel parkovacích plôch pre jednotlivé skupiny užívateľov s vlastnými podmienkami.

Osobitne sa uvažuje o plochách pre rezidentov, abonentov (prevádzky v zóne, sanita, polícia, zdravotne postihnutí občania), návštevníkov centra mesta (krátkodobé státia) a zásobovanie. Tiež by mala upravovať aj organizáciu dopravy s cieľom zrušenia tranzitných prejazdov a vybudovania informačného a navádzacieho systému, aby sa minimalizovali jazdy vodičov pri hľadaní voľných parkovísk. Tieto opatrenia má doplniť zvýšenie právomocí mestskej polície najmú pri regulácii parkovania, odťahovaní vozidiel, odstraňovaní vrakov a podobne.

K návrhu novej parkovacej politiky v Starom Meste budú mať možnosť vyjadriť sa aj občania, ktorých sa to najviac týka. Starosta Starého Mesta A. Ďurkovský plánuje usporiadať koncom septembra verejnú diskusiu práve na tému predstáv občanov o parkovaní v centrálnej mestskej oblasti.

(miv)

Páčil sa vám článok?