V Petržalke by chceli viac zelených ciest

3.2.2009
0
Páčil sa vám článok?

V Petržalke je momentálne 65 kilometrov zelených ciest, chodníkov a ciest určených pre chodcov, cyklistov a korčuliarov. Najvýznamnejšia a najznámejšia je dunajská trasa, ktorá patrí do európskej siete ciest a po oboch stranách Dunaja má približne 35 kilometra.

„Postupná výstavba nových ciest a chodníkov patrí medzi rozhodujúce priority petržalskej samosprávy na nadchádzajúce obdobie. Na realizáciu projektových zámerov chce Petržalka využiť nielen vlastné finančné prostriedky, ale aj účelové zdroje z fondov Európskej únie. Rekonštrukcia, modernizácia existujúcich trás a taktiež budovanie nových zelených ciest pritom prispeje k priamej podpore ekologickej dopravy, širšej ochrane životného prostredia, ale aj k zvýšeniu záujmu ľudí o zdravý životný štýl," tvrdí tlačový tajomník petržalskej samosprávy Ľubomír Andrassy.

Podľa jeho slov petržalská koncepcia budovania zelených ciest pre nemotorovú dopravu ráta aj s prepojením bratislavských rekreačných cyklistických trás na regionálne, medzinárodne siete, ktoré už existujú, alebo sa s nimi ráta v Rakúsku, Maďarsku či v Českej republike. 

„Verejnosť ma zároveň k dispozícii trasy celomestského charakteru s celkovou dĺžkou 25,4 km. Samotní Petržalčania sú najviac využívajú lokality pozdĺž Chorvátskeho ramena a pri Malom Dunaji. V mestskej časti sú okrem oficiálnych trás k dispozícii aj vnútrosídliskové siete, ktoré však vo výraznej väčšine prípadov nespĺňajú technické normy na označenie „zelená cesta", ale slúžia ako napájacie cesty na existujúce mestské, regionálne trasy," pokračuje Ľubomír Andrassy.

V koncepcii petržalskej samosprávy sa ráta pre budúcnosť so štyrmi radiálami od severu na juh (Dolnozemská, Chorvátske rameno, Kopčianska a Medzinárodná dunajská cyklistická cesta) a s troma spojovacími cestami od východu na západ tejto mestskej časti (Kutlíkova - Bratská, Starohájska - Rusovská a Orechová ulica).

„V najbližších rokoch 2009 - 2010 je petržalský miestny úrad pripravený realizovať dva projektové zámery. Zámer Kopčianska ulica s dĺžkou 2,5 km prispeje k napojeniu Petržalky na trasu smerujúcu do rakúskej obce Kittsee a druhý rozšíri existujúcu lokálnu sieť o Dolnozemskú cestu s celkovou dĺžkou 4,1 km," dodáva Ľubomír Andrassy.

(mm)
Páčil sa vám článok?