• Doprava
  • 30.10.2007 13:30

Občanov zaujíma najmä nosný systém dopravy

0 0

V pondelok 29. októbra bola verejne prerokovaná dopravno-urbanistická štúdia projektu prepojenia železničného koridoru TEN-T s letiskom a železničnou sieťou v Bratislave.

Pripravovaný projekt je súčasťou dvoch európskych železničných koridorov. Jedným je TEN-T 17, ktorý má spojiť Paríž, Štrasburg, Stuttgart, Viedeň a Bratislavu. Druhým je TEN-T 23, ktorý počíta s prepojením Viedne, Bratislavy a Gdanska.

Na verejné prerokovanie prišlo okolo 70 ľudí, väčšina ich otázok však súvisela s nosným systémom MHD, ktorý priamo nesúvisí s projektom prepojenia železničných koridorov.

Občania sa zaujímali o kompatibilitu prepojenia MHD so železnicou. Niektorí spochybnili potrebu vybudovania električkovej trate zo Šafárikovho námestia na Bosákovu ulicu do roku 2010. Ide vraj o zbytočne vynaložené peniaze, keďže do roku 2015 bude postavená nová železničná trasa až po Janíkov dvor.

Zástupca Združenia domových samospráv Petržalky Marcel Slávik uviedol, že trasa nosného systému pozdĺž Chorvátskeho ramena je dobrou príležitosťou na revitalizáciu jeho okolia. V rámci projektu by sa mali opraviť priľahlé komunikácie, chodníky, či dobudovať cyklotrasy. Aj on sa vyjadril proti výstavbe električkovej trate zo Šafárikovho námestia po Bosákovu ulicu, čo považuje za neekonomické riešenie. Ušetrené peniaze by sa mali byť podľa neho investovať do trolejbusovej dopravy, ktorá by mohla byť v Petržalke doplnkom nosného dopravného systému.

Splnomocnenec bratislavského primátora pre dopravné systémy Tomáš Fabor (SDKÚ-DS) upozornil, že mesto nemôže čakať až do roku 2015. Rekonštrukciu Starého mosta označil za nevyhnutnú, pretože most ako vojenské provizórium z druhej svetovej vojny je v dezolátnom stave, a najmä jeho cestná časť sa musí obnoviť. Najdrahšou investíciou bude  rekonštrukcia Starého mosta, samotné vybudovanie električkovej trate bude len zanedbateľnou časťou celkových nákladov na opravu mosta, doplnil Milan Mečár z ministerstva dopravy.

Problémom je, že projekt železničného prepojenia nie je zatiaľ v súlade s územným plánom mesta. Dopravno-urbanistická štúdia projektu by sa mala s územným plánom zosúladiť do konca roka 2007, aby mohlo byť v druhom polroku 2008 vydané územné rozhodnutie a koncom roka 2009 stavebné povolenie. Predpokladaný termín začiatku výstavby je druhá polovica roka 2010.

Projekt TEN-T 17 môžu občania pripomienkovať do 9. novembra.

(rob)

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.