Začína sa prekládka cyklolávky ponad Šúrsky kanál. Spojí Vajnory s cyklotrasou Jurava

3.11.2023
0

Zdroj: BSK

Páčil sa vám článok?

Cyklolávka umožní mimoúrovňové križovanie cyklistov s frekventovanou cestou, kadiaľ jazdia tisíce áut z Vajnôr do Čiernej vody. Bratislavský samosprávny kraj už odovzdal stavenisko. Nové premostenie vytvorí dôležitú cyklistickú spojnicu mestskej časti Vajnory s obľúbenou cyklotrasou Jurava.

"Lávka cez Šúrsky kanál bola postavená v roku 2016 ako spojnica cyklistického chodníka a chodníka pre peších z Vajnôr do miestnej časti Čierna Voda v obci Chorvátsky Grob. Cyklolávka preklenula Šúrský kanál v súbehu s cestou III/1082 a mostom M7368 na tejto ceste. Kvôli výstavbe novej diaľničnej križovatky D4 a prekládke cesty III/1082 však vznikla nutnosť jej preloženia tak, aby cyklisti nemuseli križovať frekventovanú cestu," vysvetlila nám hovorkyňa BSK Lucia Forman. 

Pôvodná cyklotrasa sa zruší a posúva sa približne 60 metrov v smere proti toku Šúrskeho kanála. Na premostenie sa použije jestvujúca konštrukcia mosta. Nová poloha mosta je umiestnená kolmo na tok kanála, a preto bude nutné pôvodnú konštrukciu skrátiť o tri metre a upraviť na nové výškové usporiadanie.

Zdroj: BSK

Nová križovatka D4.

Lávka pozostáva z dvoch častí. Pravá časť, nosník o dĺžke 24 m, je prostý priehradový nosník pripojený na konzolu ľavej časti lávky. Táto časť bude použitá bezo zmeny. Ľavá časť je navrhnutá ako nosník s konzolou. Táto časť bude skrátená o tri metre.

Zdroj: BSK

​Cyklolávka ponad Šúrsky kanál.

"Na montáž cyklolávky bude nutné použiť ťažšie mechanizmy a jednotlivé časti bude treba premiestniť ponad, resp. popod jestvujúci cestný most, ktorý sa nachádza približne dva metre od tejto lávky. Ide síce o premiestnenie len približne o 60 metrov, ale jednotlivé diely je treba premiestňovať vcelku, aj s mostovkou a zábradlím. Ľavý nosník meria 12+3 metrov a váži 4600 kg, podpera váži 400 kg a pravý nosník s dĺžkou 24 metrov váži až 8100 kg," dodala hovorkyňa.

Zdroj: BSK

Cyklolávka ponad Šúrsky kanál​.

Práce zastrešuje Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja. Zmluvná cena diela je 177.131 eur. Prekládka by mala byť ukončená do troch mesiacov.

(ms)

Páčil sa vám článok?