Viete už na prvý pohľad určiť, akú budovu vidíte na historickom zábere? Pozrite sa, čo ju nahradilo

25.9.2022

Zdroj: vtedy.tasr.sk

Páčil sa vám článok?

Na začiatok prezradíme, že fotografia pochádza z 22. júna 1970 a vidieť na nej rekonštruovanú budovu, na ktorú mnohí Bratislavčania dodnes spomínajú s nostalgiou. Ľubomír Deák z OZ Bratislava a jej Premeny nám poskytol na porovnanie aktuálny záber na dané miesto, nájdete ho vnútri článku. Dnes je v tejto lokalite v Starom Meste úplne iný svet.

Fotografia spred polstoročia uchováva pohľad na rekonštruovanú časť potravinárskeho podniku, ktorý patril k najrozsiahlejším a najvýznamnejším potravinárskym podnikom v Bratislave 20. storočia. Ide, samozrejme, o budovu legendárneho pivovaru Stein pred dokončením jej obnovy.

Pod dobovým záberom z júna 1970 je takýto text: Rekonštrukcia závodu zvyčajne znamená i zvýšenie výroby. Rekonštrukcia bratislavského pivovaru síce neprinesie viac hektolitrov piva, ale umožní zlepšiť jeho kvalitu. Prestavbou priestorov, novým zariadením zmenšia sa výrobné a kapacitné disproporcie medzi jednotlivými oddeleniami, zmodernizuje výroba a zväčší ležiakový priestor. Takto sa vytvoria dobré podmienky na plnenie technologických noriem, a teda aj na vyššiu kvalitu piva. Teraz dokončujú prvú etapu rekonštrukcie a v dvoch rokoch rozšíria skladovacie priestory, fľaškovaciu linku a postavia administratívnu budovu.“

Dnes konštatujeme, že zo Steinu sa zachoval už len objekt bývalej kvasiarne Spilka. Porovnajte si záber z roku 1970 s aktuálnou foto z rovnakého uhla, z križovatky Legionárskej a Krížnej ulice. Zbúranú budovu pivovaru nahradilo bizniscentrum Steinerka s kanceláriami, ale aj obchodmi či kaviarňami:

Zdroj: vtedy.tasr.sk

​Budova bývalého pivovaru Stein pred dokončením rekonštrukcie

Zdroj: Ľubomír Deák, OZ Bratislava a jej Premeny, 2022

​Na mieste budovy pivovaru je dnes bizniscentrum Steinerka

Na webe registra modernej architektúry sa dočítate o mnohých zaujímavostiach zo slávnej histórie pivovaru Stein, založeného v roku 1872 bratmi Alexandrom a Bernátom Steinovcami (výroba piva tu bežala 135 rokov), ale aj o zvláštnych rozhodnutiach kompetentných. „Napriek tomu, že Pamiatkový úrad SR v roku 2013 navrhol na vyhlásenie za pamiatku súbor objektov pivovaru, Ministerstvo kultúry SR rozhodlo iba o vyhlásení Spilky. Ostatný areál tak v roku 2014 zbúrali... zároveň prebehla konverzia Spilky na administratívne priestory,“ uvádza register.

Zdroj: Marián Dekan

​Objekt bývalej kvasiarne Spilka po rekonštrukcii

Pamiatkovo chránený objekt bývalej kvasiarne Spilka, ktorý je súčasťou nového multifunkčného komplexu s názvom Stein 2, prešiel pred pár rokmi citlivou rekonštrukciou, pod ktorú sa podpísali architekti Peter Bouda a Ivan Masár. ​„Pri stvárnení vonkajšieho výrazu budovy sme vychádzali zo snahy o návrat k pôvodným povrchom a farebnosti. Zachované je aj charakteristické členenie fasády so štvorcovými oknami, nové presklené otvory na prízemí symbolizujú transformáciu územia z uzavretého priemyselného areálu na otvorený polyfunkčný blok s dôrazom na prepojenie s mestskými priestormi,“ uviedol Ivan Masár pre Bratislavské noviny v roku 2019, už po vydaní kolaudačného rozhodnutia. Odborníci sa zhodujú, že Spilka je jednou z ikonických bratislavských architektúr, jej charakteristická kupola patrí medzi dominanty nášho mesta.

(ac)

Páčil sa vám článok?