Obyvatelia Mickiewiczovej ulice žiadajú obmedziť dopravu v tejto lokalite

25.5.2022

Zdroj: Andrej Králik

Páčil sa vám článok?

Spustili petíciu. Obmedziť tranzitnú automobilovú dopravu a umožniť len prejazd hromadnej dopravy a záchranných zložiek. To je výzva obyvateľov tejto lokality, ktorú adresujú Magistrátu hlavného mesta Bratislava. Za týmto účelom spustili petíciu, v ktorej volajú po zmene dopravnej tepny Starého mesta.

„Primátora a Magistrát Hlavného mesta Bratislava žiadame o obmedzenie tranzitnej dopravy na Mickiewiczovej ulici v časti od Kollárovho námestia po Ulicu 29. augusta,“ hovorí Andrej Králik, zástupca petičného výboru.

Obyvatelia, ktorí bývajú v tejto lokalite, alebo tu majú svoje prevádzky dlhodobo poukazujú na neúnosný stav dopravy v tejto lokalite a dopravné zápchy, ktoré významne zhoršujú kvalitu života obyvateľom, ale aj majiteľom prevádzok. „Prakticky každý deň sme svedkami toho, ako dynamika dopravy komplikuje prejazd mestskej hromadnej dopravy, ale aj sanitkám záchrannej zdravotnej služby, nakoľko v lokalite má sídlo najstaršia nemocnica v Bratislave,“ hovorí Králik.

 Členovia Petičného výboru, ale aj obyvatelia Mickiewiczovej ulice prostredníctvom petície žiadajú Magistrát, aby sa Mickiewiczova ulica stala predĺženou časťou Obchodnej ulice a slúžila tak viac peším chodcom, cyklistom a prevádzkovateľom reštaurácií, kaviarní či návštevníkom Centra dizajnu, ktoré sídli v tejto lokalite.

Obmedzenie tranzitnej dopravy a umožnenie prejazdu len pre záchranné zložky a mestskú hromadnú dopravu v časti od Kollárovho námestia po Ulicu 29. augusta podľa obyvateľov zníži emisie výfukových plynov či hluk a významne skvalitní život v tejto lokalite Bratislavy. Zvýši sa tým bezpečnosť nielen pre peších obyvateľov a návštevníkov Bratislavy, ale aj pre cyklistov a kolobežkárov. „Máme za to, že táto ulica si zaslúži byť predĺženou zónou Obchodnej ulice so všetkým čo s tým súvisí. Od opravy komunikácie, uloženie novej dlažby, opravy chodníkov, až po výsadbu novej zelene,“ hovorí Králik.

Obyvatelia ako príklad uvádzajú neďalekú Viedeň, ktorá je dobrým príkladom toho, že v Starom meste je značne obmedzená tranzitná automobilová doprava, čo má  pozitívny vplyv na kvalitu života v historickej časti mesta.

Na dané územie bol vypracovaný participatívny socio-ekonomický audit, ale aj rôzne ďalšie iniciatívy obyvateľov a firiem, ktoré v danej lokalite bývajú či podnikajú s cieľom poukázať na to, že Miczkiewiczova ulica má potenciál kultúrneho a spoločenského rozvoja. Tento je však možný len za predpokladu, že ulica nebude dopravnou tepnou Starého mesta, ale bude mať charakter ulice s obmedzenou cestnou premávkou.

Obyvatelia sa plánujú v tejto súvislosti obrátiť aj na Magistrát Hlavného mesta a ten sa bude musieť zaoberať výsledkami petície, ktorou sa mobilizujú obyvatelia a majitelia prevádzok Mickiewiczovej ulice.

(CŠ)

Páčil sa vám článok?