• Staré Mesto
  • 19.02.2019 11:20

ANKETA: Ministerstvo rozhodlo: Nájazdy Mosta SNP nie sú pamiatkou: Aký je váš názor na ich zbúranie?

0 0
Nájazdy Most SNP
Zdroj: Marián Dekan

Ministerstvo kultúry definitívne rozhodlo, že nájazdy – estakády na Most SNP nie sú súčasťou kultúrnej pamiatky. Tou je samotný most s oceľovými pylónmi, ženská socha na podstavci  a dláždená plocha s kamennými lavičkami. Rozhodnutie ocenilo aj nové vedenie Magistrátu, ktoré už má jasno, ako by priestor v okolí mosta na strane centra mal vyzerať.

Mesto začne proces diskusie o budúcej podobe územia. Nasledovať bude vypísanie architektonickej súťaže, verejná diskusia v rámci participačného procesu a následne prípadná zmena územného plánu zóny.

Ministerstvo tak vyhovelo námietkam účastníkov konania vrátane magistrátu, ktoré boli za pamiatkovú ochranu mosta, ale teda bez dopravných nájazdov na oboch brehoch rieky.

Podľa rozhodnutia rezortu kultúry sa nájazdy nevyznačujú významnými pamiatkovými hodnotami. „Predstavujú štandardné riešenie dopravného uzla z doby svojho vzniku, navyše sú v kolízií s rozvojovými štúdiami, ktoré predložilo hlavné mesto ako súčasť podkladov,“ reagovalo pre naše noviny Ministerstvo kultúry. Nesúhlasilo tak so stanoviskom Pamiatkového úradu, ktorý chcel celý most vrátane nájazdov vyhlásiť za národnú pamiatku.

Pred 46 rokmi, keď Most SNP spojil síce Petržalku s centrom mesta, no jeho výstavbe a nájazdom museli ustúpiť viaceré pamiatky spájané s históriu nášho mesta. Most tiež necitlivo rozdelil a oklieštil centrum mesta. Dnes je šanca na zmenu.

Zdroj: Marián Dekan

​Riešenie územia podmostia, Rybného námestia a napojenia na Vydricu považuje Matúš Vallo za príležitosť výrazne zlepšiť verejný priestor v tomto centrálnom území. „Viem si predstaviť, ako pod mostom vznikne nový, bezpečnejší verejný priestor - prinavrátenie Rybného námestia, pešie spojenie s druhou stranou, priestor napríklad pre trh alebo iné aktivity. Ako primátor a, samozrejme, ako architekt sa na túto diskusiu s obyvateľmi teším,“ povedal Vallo. Zároveň tvrdí, že v novom riešení chce zachovať všetky dopravné smery z mesta, aj z Petržalky.

K téme budúcnosti mosta SNP a podmostia chce primátor iniciovať medzinárodnú architektonickú súťaž. Novú podobu podmostia vrátane dopravného riešenia by tak mala určiť medzinárodná urbanisticko-architektonická súťaž, začať by mala ešte tento rok. Jej príprava a priebeh môžu trvať zhruba rok, následne prebehne široká diskusia s odbornou a laickou verejnosťou k jej záverom. Až na základe tohto participačného riešenia bude teda dostatok času na zapracovanie potrieb a pripomienok všetkých dotknutých subjektov.

Zelenú búraniu nájazdov dáva aj statik oceľových konštrukcií Ing. Mgr. Peter Živner. Nájazdy sú podľa neho samostatná železobetónová konštrukcia. „Keďže samotný most je oceľová závesná konštrukcia, plánované odstraňovanie nájazdov nebude mať žiaden vplyv na statiku mosta. Most a nájazdy sú navzájom oddelené nosné konštrukcie, ktoré sú medzi sebou spojené iba mostným záverom. Každá konštrukcia si žije vlastným životom,“ povedal pre Bratislavské noviny statik Živner.

(lb)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.