Podunajské Biskupice hľadajú osobnosti, návrhy treba posielať do 30. 9.

2.9.2023
Podunajské Biskupice

Zdroj: biskupice.sk

Páčil sa vám článok?

Bratislavské Podunajské Biskupice hľadajú svoje osobnosti. Oceniť chce tých, ktorí sa zapísali do histórie mestskej časti, prispeli k jej rozvoju, zlepšili spolunažívanie ľudí a skvalitnili ich život. Návrhy je možné posielať do 30. septembra. Mestská časť o tom informuje na svojom webe.

"Ocenenie môže byť za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, pedagogickej, výchovnej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti. Ako aj za činnosť, ktorou sa nominovaná osobnosť pričinila o kultúrny rozvoj mestskej časti alebo za činnosť pri záchrane ľudských životov," približuje samospráva.

Nominácie môžu posielať do konca septembra obyvatelia mestskej časti, ako aj neziskové organizácie a verejné inštitúcie, ktoré v nej majú sídlo. Návrhy je možné posielať poštou, elektronicky, prípadne doručiť osobne do podateľne miestneho úradu. Súčasťou návrhu musí byť aj krátka charakteristika navrhovanej osobnosti a odôvodnenie jej prínosu pre mestskú časť, rovnako tak kontaktné údaje na ňu i na samotného navrhovateľa.

Z návrhov následne členovia komisie školstva a komisie kultúry, mládeže a športu vyberú nominovaných, ktorých navrhnú starostovi na ocenenie. Ocenenie bude laureátom odovzdané počas vybraného kultúrneho podujatia.

(TASR)

Páčil sa vám článok?