Petržalka sa chystá pristaviť veľkoplošné kontajnery na nadrozmerný odpad v 60 lokalitách...

11.10.2021

Zdroj: MČ Petržalka

Páčil sa vám článok?

Petržalka už tradične dvakrát do roka, vždy na jar a jeseň, pristavuje pre svojich obyvateľov veľkokapacitné kontajnery, do ktorých je možné umiestniť nadrozmerný odpad. Ide o bezplatnú službu, ktorou chce samospráva odbremeniť Petržalčanov najmä od odvozu takéhoto odpadu na vlastné náklady či od komplikovanej a neefektívnej manipulácie s ním.

Jesenný zber 2021 je naplánovaný na november a december, kedy budú kontajnery pristavené až v 60 lokalitách Petržalky. Tie boli vytypované aj na základe záujmu miestnych obyvateľov. Mestská časť sa ich pokúsi zabezpečiť podľa vopred zverejneného harmonogramu, vždy v utorky a štvrtky od 12:00 do 18:00. Odpad bude možné priniesť podľa plánovaného HARMONOGRAMU. Prvý zber by sa mal uskutočniť 2. novembra v lokalitách Starhradská, Topoľčianska, Holíčska a Smolenická. Kontajnery budú obsluhované pracovníkmi úradu z oddelenia správy verejných priestranstiev.

Čo do veľkokapacitných kontajnerov nepatrí?

Obyvatelia môžu do kontajnerov ukladať objemný odpad (drevený, čalúnený nábytok, skrine, police, stoličky, koberce a pod.); sanitu v celku (umývadlá, vane); elektroodpad aj čisté kovy. Naopak, do kontajnerov nie je možné vyhadzovať pneumatiky, drobný stavebný odpad, železobetón, bioodpad z domácností, chemický ani inak nebezpečný odpad. Na tieto účely môžu využiť služby Zberného dvora Petržalka na Ulici Ondreja Štefanka 4 alebo sezónne zbery, o ktorých Petržalka pravidelne informuje na svojich stránkach. Samospráva upozorňuje, že v prípade nepriaznivého počasia môžu byť termíny zberov posunuté. O týchto zmenách bude obyvateľov informovať na webe, cez mobilnú aplikáciu a sociálne siete. 

(ts)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie