Zelená oáza na Macharovej je pekná, ale zatiaľ opustená

12.9.2021

Zdroj: Marián Dekan

Páčil sa vám článok?

Väčšina ľudí rešpektuje plot pri vstupe do Mestského ovocného sadu a dnu nevstupuje. Nielen miestni by boli radi, keby ploty už zmizli a oni by sa v ňom mohli prejsť, porelaxovať, prípadne sa zapojiť do nejakej aktivity.

Oslovili sme komunikačné oddelenie magistrátu a pýtali sa na budúce plány so sadom. „Ovocný sad by mohol byť verejnosti prístupný v budúcom roku,“ dozvedeli sme sa. 

Organizujú v Mestskom ovocnom sade v súčasnosti aktivity aj iné združenia okrem n.o. Stále dobrí? 

Aktuálne sa v sade formuje rôznorodá komunita, ktorá​ sčasti prevezme ovocný sad do starostlivosti v rámci programu adopcia zelene a bude organizovať podujatia pre verejnosť.

Pôvodne bola daná spolupráca dohodnutá so spoločnosťou VISAM, ktorá by mala postupne prejsť na OZ Stále dobrí, ktoré svoje aktivity zameriava na seniorov a aj s ich pomocou bude zabezpečovať jednoduchšiu údržbu na menej náročných drevinách v mestskom ovocnom sade. Starostlivosť o veľmi vzácne druhy drevín, ktoré sa tu nachádzajú, rieši magistrát prostredníctvom odborných pracovníkov. Pandémia zrejme ovplyvnila aj harmonogram prác v sade. Pôvodný bol mať už na jar minulého roka dotiahnuté inžinierske siete, vybudované osvetlenie a chodníky, osadené koše, informačné tabule a v apríli 2020 sa predpokladalo otvorenie pre verejnosť.

Čo z plánov sa podarilo a čo nie?
V Mestskom ovocnom sade máme nastavený celoročný údržbový plán, ktorý zahŕňa dovoz vody pre zálievku stromov, kríkov, vŕbového plota a stavieb. Inštalovali sme kvapkový závlahový systém, ktorý zabezpečuje zálievku vŕbového plota a stavieb. Závlahový kvapkový systém je poháňaný solárnym panelom s čerpadlom, kubíkové nádoby sa priebežne dopĺňajú podľa potreby. Údržba zahŕňa tiež jarné a jesenné čistenie pozemkov a kosenie lúčneho porastu, ktoré nám zabezpečuje dodávateľ. Okrem iného zabezpečujeme odburinenie záhonov. Tento rok bol vykonaný rez všetkých ovocných stromov a biologický postrek proti voškám, rovnako, ako bol orezaný aj vŕbový plot.

Viacerí obyvatelia by boli radi, keby železné ploty pri vstupoch zmizli a park bol dostupný aj pre verejnosť. Kedy a v akom režime sa s tým počíta?

Časť dočasného oplotenia sme odstránili, zvyšné mobilné oplotenie bude nahradené nízkym plotom (už je ohláška na stavebnom úrade na túto malú stavbu). Následne ho sprístupníme verejnosti na rôzne aktivity, ktoré tematicky s parkom súvisia.

Zdroj: Marián Dekan

Pri našej návšteve sme si všimli pekný vŕbový plot, ale aj bujnejúcu burinu medzi kríkmi ríbezlí. Ako často sa robí údržba sadu?
Údržbu ovocného sadu aktuálne vykonáva Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy prostredníctvom zazmluvnenej firmy a spoločnosť, ktorá má aktuálne Ovocný sad v adopcii. Odburinenie záhonov prebieha raz mesačne, rovnako ako aj kosba trávnatej plochy, zálievka  vŕbového plota sa koná na týždennej báze, ošetrenie drevín prebieha dvakrát ročne. Orezy vykonáva spoločnosť Ovocný strom, rovnako ako aj biopostrek proti voškám. Lavičky sú v ovocnom sade umiestnené vo forme amfiteátra. Osadenie smetných košov plánujeme pred sprístupnením ovocného sadu verejnosti.

Neziskovka Stále dobrí chce pre seniorov zabezpečiť v sade vyvýšené záhony a mesto vraj plánuje v blízkosti aj úle. Aké aktivity chystáte v sade v najbližších mesiacoch?
Čo sa týka aktivít seniorov združených v Stále dobrí sme informovali v úvode, ale predpokladáme, že tento ovocný sad by mohol byť verejnosti prístupný v budúcom roku po vybudovaní trvalého oplotenia. Z plánovaných aktivít by šlo o prednášky o pestovaní a orezoch ovocných drevín, letné kino a podobne. Otváranie sadu pre širokú verejnosť by malo zabezpečovať OZ Stále dobrí. Úle v areáli sadu nateraz neplánujeme, uvidíme podľa záujmu do budúcna.

(in)

Páčil sa vám článok?