Školskú komisiu v Petržalke posilní ako neposlanec spisovateľ Daniel Hevier

11.2.2021

Zdroj: FB D.H.

Páčil sa vám článok?

Školskú komisiu pôsobiacu pri miestnom zastupiteľstve v bratislavskej Petržalke posilní spisovateľ, básnik, prozaik či autor literatúry pre deti a mládež Daniel Hevier. Ako jedného z dvoch nových členov komisie z radov neposlancov ho odobril tento týždeň miestny parlament.

Spisovateľ podotýka, že nikdy v politike nebol a účasť v školskej komisii ako neposlanec prisľúbil až na "naliehanie" poslancov. "Som celoživotným a dobrovoľným Petržalčanom a keďže sa celý život venujem deťom, mládeži, vzdelávaniu a výchove, tak sa mi moja účasť na tomto komunálnom živote zdá byť zmysluplná," uviedol pre TASR Hevier. Verí, že jeho skúsenosti prinesú nové pohľady na tento ťažko skúšaný segment života. V jeho prínos nielen pre školskú komisiu, ale celú mestskú časť verí aj miestna samospráva. "Jeho skúsenosti, kreativita, inovatívny a inkluzívny prístup a podnety budú bezpochyby obrovským obohatením a aj vďaka jeho pomoci budeme môcť ponúknuť kvalitné vzdelávanie širokému spektru petržalských detí a mládeže," skonštatovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.

Poukazuje aj na to, že Hevier sám o sebe hovorí ako o celoživotnom učiteľovi, a to aj napriek tomu, že klasickým systémovým učiteľom nie je. Venoval sa napríklad vzdelávaniu detí všetkých vekových kategórií, pracoval s deťmi v rómskych osadách, s deťmi na základných a stredných školách, s nadanými deťmi, deťmi s poruchami autistického spektra či doktorandmi na vysokej škole. "Jeho skúsenosti sú v tomto určite nenahraditeľné," zhodnotila Halašková.

Mestská časť zároveň vyzdvihuje jeho online hodiny počas pandémie nového koronavírusu, dômyselné prepájanie jednotlivých predmetov či multidisciplinárny a inovatívny prístup vzdelávania. Značný ohlas medzi pedagógmi, študentmi či rodičmi má jeho projekt Radostná škola Daniela Heviera. Publikačná činnosť je tiež pomocou a inšpiráciou pre mnohých učiteľov a rodičov.

Školská komisia prispieva k formovaniu politiky samosprávy mestskej časti v oblasti regionálneho školstva vo vzťahu k základným školám, materským školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. Zaujíma stanoviská k pripravovaným materiálom predkladaným na rokovanie miestneho zastupiteľstva, iniciuje riešenie aktuálnych problémov týkajúcich sa škôl a škôlok, členovia komisie sa napríklad zúčastňujú na poradách riaditeľov základných škôl.

(TASR)

Páčil sa vám článok?