V Lamači spúšťajú zber kuchynského bioodpadu. Ako to bude fungovať?

10.10.2021
0

Zdroj: Victoria 1/shutterstock.com

Páčil sa vám článok?

V bratislavskom Lamači spúšťajú od pondelka (11. 10.) zber kuchynského bioodpadu. Pôjde o prvú mestskú časť v hlavnom meste, kde bude takýto zber zavedený. Magistrát ho chce postupne budúci rok v spolupráci s mestskou firmou Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) rozšíriť do ostatných mestských častí Bratislavy.

"Cieľom zberu kuchynského bioodpadu je znížiť, ideálne odstrániť tento odpad zo zmesového komunálneho odpadu, čím sa dosiahne najmä zníženie tvorby skleníkových plynov," informovala Linda Golejová z OLO.

Triedením kuchynského bioodpadu sa podľa nej znižuje objem umelých hnojív na poliach a podporuje sa rozvoj cirkulárnej ekonomiky. Na jedného Bratislavčana pripadá ročne vyše 120 kilogramov kuchynského bioodpadu. "To, že tento druh odpadu budeme zbierať zvlášť, znamená, že ho môžeme spracovať a opätovne vrátiť do pôdy ako hodnotný kompost," spresnila.

Obyvatelia rodinných domov budú kuchynský bioodpad doma triediť do kompostovateľného vrecka umiestneného v desaťlitrovom kuchynskom košíku. Po naplnení vrecko uzatvoria a umiestnia ho do dvadsaťlitrovej hnedej zbernej nádoby označenej nálepkou "kuchynský biologicky rozložiteľný odpad". Túto zbernú nádobu budú vykladať na obvyklé odvozné miesto zmesového odpadu v deň odvozu do 7.00 h.

Obyvatelia bytových domov budú kuchynský bioodpad triediť do kompostovateľného vrecka umiestneného v desaťlitrovom kuchynskom košíku. Po naplnení vrecko uzatvoria a vynesú ho do 120-litrovej alebo 240-litrovej hnedej zbernej nádoby (podľa počtu obyvateľov v bytovom dome) označenej nálepkou "kuchynský biologicky rozložiteľný odpad", ktorá bude umiestnená v blízkosti bytového domu.

Všetky domácnosti mestskej časti Lamač dostanú bezplatne jeden odvetrávací kuchynský košík, certifikované kompostovateľné vrecká a informačný leták. Distribúcia balíčkov začala v uplynulých týždňoch. Bližšie informácie nájde verejnosť na webe OLO.

Hoci už od začiatku tohto roka mali obce a mestá na Slovensku zaviesť a zabezpečiť pre svojich občanov triedený zber kuchynského biologického odpadu, pre Bratislavu i Košice, ktoré pri zmesovom odpade využívajú zariadenie na energetické využitie odpadu (spaľovne), platí výnimka do roku 2023. Rovnako tak v prípade tých samospráv, kde domácnosti všetok kuchynský bioodpad kompostujú a území, kde nie je triedený zber technicky možný.

(TASR) 

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie