FOTO: Dávajte si špeciálny pozor na tomto mieste - nejde o oficiálny priechod pre chodcov!

24.11.2021

Zdroj: M.P.

Páčil sa vám článok?

V Dúbravke na ulici Mikuláša Schneidera Trnavského neďaleko Domu služieb je zastávka električiek a kúsok za ňou miesto, kadiaľ cez cestu prechádzajú ľudia, ktorým sa nechce využívať podchod. Jeden z poslancov miestneho zastupiteľstva upozornil magistrát na skutočnosť, že je tento priechod veľmi zle označený a môže byť pre chodcov smrteľne nebezpečný. Zisťovali sme, prečo je to tak...

"Už keď dokončili rekonštrukciu dúbravsko-karloveskej radiály, tak som si všimol, že na ulici Mikuláša Schneidera Trnavského pribudli hneď za zastávkou električiek priechody, ktoré nie sú označené tak ako by bolo potrebné z hľadiska ich bezpečnosti. Na mieste nielenže chýba vodorovné značenie, teda tzv. zebra, ale aj dopravné značky, ktoré by motoristov upozorňovali na existenciu priechodu v tomto úseku," povedal Bratislavským novinám poslanec MČ Dúbravka JUDr. Miroslav Pástor, ktorý ešte v septembri prostredníctvom sociálnej siete kontaktoval bratislavský magistrát, ale bez akejkoľvek reakcie zo strany administrátorov FB stránky či kompetentných úradníkov.  

Preto približne pred týždňom z tohto miesta urobil aj fotodokumentáciu, ktorú poslal mailom na Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, odkiaľ mu bolo oznámené, že jeho podnet bol posunutý na príslušné oddelenie. Odvtedy sa nič nedialo a preto sme oslovili tlačové oddelenie magistrátu s otázkou, prečo tam riadne označenie priechodu pre chodcov chýba, keď už sa na tomto mieste vybudoval, čo je zrejmé napríklad aj zo zníženia obrubníka či špeciálneho osvetlenia, ktoré funguje najmä vo večerných hodinách. Ale na druhej strane je viac než zrejmé, že počas dňa si zhasnutú lampu na stĺpe človek asi ani nevšimne...

Zdroj: koláž abn - M.P.

​Mnoho motoristov prichádzajúcich po hlavnej vôbec netuší, že na tomto mieste zvyknú prechádzať ľudia cez cestu...

Zdroj: koláž abn - Google Maps a M.P.

Poza zábradlie sa cez cestu na ulici Mikuláša Schneidera Trnavského vždy prechádzalo, aj keď tu priechod nebol...

Z oddelenia komunikácie a marketingu magistrátu hlavného mesta SR nám prišlo k podnetu nasledujúce vyjadrenie: "Vo vami označenom prípade nejde o „priechod pre chodcov“, ale v zmysle novej vyhlášky o dopravnom značení č. 30/2020 ide o miesto na prechádzanie. Miesto na prechádzanie nie je označené zvislým dopravným značením, ale len vodorovným – dvoma prerušovanými čiarami -a chodec/cyklista tu nemá prednosť. Dopravné značenie na ulici M. Sch. Trnavského je teda realizované podľa platnej dokumentácie."

"Aktuálne na predmetnej komunikácii prebieha obnova vodorovného dopravného značenia, ktorá nie je ukončená a miesto na prechádzanie bude do konca týždňa obnovené," dodala hovorkyňa Bratislavy Mgr. Katarína Rajčanová.

(ars)

Páčil sa vám článok?