Mestské lesy pripravujú brožúrku o zimnom prikrmovaní

16.1.2022

Zdroj: dravce.sk

Páčil sa vám článok?

 Mestské lesy v Bratislave majú v pláne pripraviť brožúrku, ktorá sa má týkať zimného prikrmovania. Obsiahnuť by mala všetky potrebné informácie, napríklad o zhotovovaní kŕmidiel či o tom, aké potraviny do nich patria a ktoré sú nevhodné. Zakomponovať do nej chce aj detské kresby vtáčích a iných návštevníkov kŕmidiel.

"Cieľom je zaujať deti a vtiahnuť ich do procesu tvorby, aby mali pocit, že sú ilustrátormi. Detské kresby sú krásne tým citom a emóciou, ktoré z obrázka cítiť. Má to zároveň aj edukačný charakter," uviedol pracovník environmentálnej výchovy Mestských lesov v Bratislave Michal Noga.

Deti si budú môcť vybrať z viacerých druhov zvierat, ktoré chodia ku kŕmidlám, nemusia to byť len vtáky. Objavujú sa napríklad myši, veverice, ale aj kuny či líšky. Z vtáčích návštevníkov to môžu byť sýkorky, brhlík, červienka, ďateľ, žlna, jastrab, kôrovník, stehlík, sojka, drozd, glezg či mlynárka. Kresby je možné zhotoviť ľubovoľnou technikou.

Mestské lesy sa v rámci sčítania potešia aj fotografiám vtáčích návštevníkov týchto kŕmidiel. "Kŕmidlo má obrovskú výhodu, že nepotrebujete ďalekohľad, aby ste ich pozorovali. Stačí sa pristaviť vo vzdialenosti piatich alebo šiestich metrov. Vtáčiky strácajú plachosť a prilietajú," poznamenal Noga.

Podotýka, že ku kŕmidlám netreba chodiť veľmi blízko, aby bolo zreteľne vidno jedného vtáčika, vítaná je skôr fotografia celého kŕmidla, aby bolo vidno, čo tam prilieta. K fotografiám treba pridať aj informácie z pozorovania, teda dátum, miesto a dĺžku pozorovania. Obrázky, fotografie a správy je možné posielať do 14. februára.
Mestské lesy v Bratislave vydali v minulosti viaceré brožúrky, venované boli napríklad dravcom a sovám.

(TASR)

Páčil sa vám článok?