Ako je to s návratom detí do škôl a škôlok od 8. marca? Ministerstvo zverejnilo nové prehľadné inštrukcie

4.3.2021
0

Zdroj: Marián Dekan

Páčil sa vám článok?

Aj po ôsmom marci budú môcť navštevovovať materské školy či prvý stupeň základných škôl všetky deti, ak škola nerozhodne inak alebo ak sa nenachádza v čiernom okrese. Vyplýva to z inštrukcií, ktoré zverejnilo ministerstvo školstva. Už teraz je však jasné, že mnohé školy sa pre všetky deti i tak neotvoria.

Rodičia i riaditelia škôl si sťažujú na chaos, pokiaľ ide o inštrukcie, ktoré dostávajú v ostatných dňoch zo strany vlády a ministerstva školstva. Minister školstva Branislav Gröhling najskôr oznámil, že od stredy 3. marca budú môcť materské školy a prvý stupeň základných škôl navštevovať iba deti rodičov z kritickej infraštruktúry a tých, čo nemôžu pracovať z domu. Neskôr sa termín tohto obmedzenia, keďže dnes sú škôlky a školy v iných ako čiernych okresoch otvorené (v Bratislave majú žiaci prázdniny, mnohé škôlky sú však v prevádzke), posunul na pondelok. No podľa najnovších inštrukcií ministerstva školstva môžu tieto zariadenia od pondelka navštevovať všetky deti. Školy by však mali uprednostniť tie, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre alebo nemôžu pracovať z domu. Napriek tomu však už niektoré bratislavské školy informovali rodičov, že od budúceho týždňa sa učia dištančne. A ide aj o školy, ktoré boli pred prázdninami otvorené. Naopak, niektoré materské školy môžu deti navštevovať i dnes. Konkrétnosti budú jednotlivé mestské časti a školy ešte len zverejńovať.

Pokiaľ ide o vyučovanie v špeciálnych materských a základných školách, prebieha prezenčne, teda úplne normálne. Naopak, žiaci druhého stupňa základných škôl pokračujú v dištančnom vyučovaní a ak také nie je možné, vytvárajú skupiny päť žiakov plus jeden učiteľ. To isté platí pre stredné školy okrem posledného ročníka, ktorý sa učí prezenčne.

Jediné slovo ministra umožnilo návrat všetkých žiakov 1. stupňa do škôl: Ako reagujú mestské časti v Bratislave?

Jarné prázdniny sa v Bratislave končia, v pondelok by sa žiaci 1. stupňa mohli vrátiť do škôl. Pôvodne to mali byť len tí, ktorých rodičia nemôžu pracovať z domu. Stačilo však doplniť jedno slovo do usmernenia ministra školstva a do tried môžu prísť všetci žiaci. Zisťovali sme, či zriaďovatelia základných škôl, teda mestské časti, využijú túto možnosť.

Na základných umeleckých školách bude od 8. marca dištančne naďalej prebiehať skupinová výučba a výučba spevu a hry na dychové nástroje. Individuálna výučba prebehne prezenčne (okrem spevu a dychových nástrojov).

Prehľad prevádzky škôl od 8. marca:

Zdroj: Ministerstvo školstva

(ms)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie