Jediné slovo ministra umožnilo návrat všetkých žiakov 1. stupňa do škôl: Ako reagujú mestské časti v Bratislave?

4.3.2021
0

Zdroj: J. G.

Páčil sa vám článok?

Jarné prázdniny sa v Bratislave končia, v pondelok by sa žiaci 1. stupňa mohli vrátiť do škôl. Pôvodne to mali byť len tí, ktorých rodičia nemôžu pracovať z domu. Stačilo však doplniť jedno slovo do usmernenia ministra školstva a do tried môžu prísť všetci žiaci. Zisťovali sme, či zriaďovatelia základných škôl, teda mestské časti, využijú túto možnosť.

Podľa najnovších inštrukcií rezortu školstva sa môžu materské školy a tiež 1. stupeň základných škôl otvoriť pre všetky deti. Do ministerského usmernenia totiž v prípade detí, ktorých rodiča musia nevyhnutne chodiť do práce, pribudlo slovo „prednostne“. Čiže školské zariadenia sa otvoria prednostne pre týchto žiakov - ale zároveň majú aj ostatní žiaci možnosť zúčastňovať sa na prezenčnom vyučovaní.

„Týmto rozhodnutím sa vzhľadom na prijaté závery školské vyučovanie v materských školách a základných školách na prvom stupni umožňuje prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce,“ uvádza sa doslova v rozhodnutí ministra školstva, ktoré sa týka návratu detí do škôl od pondelka 8. marca.

Záleží však na jednotlivých mestských častiach, pre akých žiakov 1. stupňa otvoria školy a či ich vôbec otvoria. A zatiaľ možnosť prezenčného vyučovania pre ostatných žiakov nevyzerá veľmi nádejne.

„Do našich škôl sa vrátia deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu, a deti rodičov z kritickej infraštruktúry. Pre tieto deti zabezpečíme vyučovanie v základnej škole. Riaditelia škôl sa už pripravujú na zabezpečenie vyučovania a stravovania. Pre ostatné deti bude pokračovať online vyučovanie,“ uviedol pre Bratislavské noviny hovorca Karlovej Vsi Branislav Heldes.

Rovnakú odpoveď sme dostali z Ružinova. „Školy budú od pondelka k dispozícii pre tie deti, ktorých rodičia tvoria kritickú infraštruktúru, resp. majú taký typ zamestnania, ktorý im neumožňuje prácu z domu,“ potvrdila hovorkyňa Tatiana Tóthová.

Petržalke bude od 8. marca v prevádzke 12 materských škôl a 11 základných škôl pre žiakov prvého stupňa, teda 1. až 4. ročníka, ale tiež nie pre všetkých. „Prevádzka materských a základných škôl je určená iba pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, ako aj pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu,“ informovala hovorkyňa samosprávy Mária Halašková.

S veľkou nádejou očakávali rozhodnutie samosprávy rodičia, ktorých deti navštevujú základné školy v Starom Meste. Ešte v stredu ich totiž starostka Zuzana Aufrichtová motivovala, aby si dali urobiť bezplatný PCR test. Na sociálnej sieti síce jasne uviedla, aký je cieľ tohto testovania – že ide o vyhodnotenie dosahu ochorenia Covid-19 na vyučovanie na 1. stupni základných škôl počas dvoch predchádzajúcich týždňov... Mnohí rodičia však dúfali, že vďaka tomu sa škola otvorí pre všetky deti, a tak sa vo štvrtok už od rána chodili testovať na určené miesta. Asi budú sklamaní. "Staromestské základné školy sa po jarných prázdninách otvoria len pre deti, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre alebo nemôžu pracovať z domu. Ostatní žiaci sa budú vzdelávať online,“ uviedla starostka. 

Zároveň však konštatovala, že prevádzka škôl v Starom Meste za predchádzajúce týždne neukázala žiadne väčšie problémy. Zo 60 tried bola rozhodnutím RÚVZ zatvorená len jedna, z 19 materských škôl fungovali všetky. No keďže počty nakazených, hospitalizovaných a, žiaľ, aj počty úmrtí na Covid-19 neustále stúpajú, mestská časť sa rozhodla nechať svoje základné školy po prázdninách pre širokú verejnosť zatvorené.

Mestská časť Dúbravka potvrdila, že od pondelka 8. marca obnovuje prezenčné vyučovanie v materských a základných školách na 1. stupni (na 2. stupni naďalej prebieha vyučovanie dištančne). „Prednostne je určené pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce mimo bydliska. Zároveň sa pre deti prvého stupňa základných škôl obnovuje prevádzka školskej družiny a zariadenia školského stravovania pri základných školách,“ uviedla Lucia Marcinátová z tlačového referátu mestskej časti. Pripomenula, že pred nástupom do škôl je potrebné vypísať Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu, ktoré je zverejnené na stránke príslušnej školy. Rovnako ostáva zachovaná podmienka negatívneho testu na Covid-19 u rodiča, resp. zákonného zástupcu dieťaťa.

Mestská časť Lamač pripomína, že sa maximálne snaží vyjsť rodičom v ústrety napriek tomu,  že sa v neprehľadných opatreniach ťažko orientuje. Deti by totiž nemali byť rukojemníkmi situácie, v ktorej sa už viac ako rok nachádzajú a je pre ich zdravý psychický vývin zničujúca. Podľa informácie Andrey Húškovej, vedúcej kancelárie starostu a prednostu, sa prvý stupeň ZŠ otvorí pre všetkých žiakov a druhý stupeň len pre určených žiakov (na základe informácie zákonnému zástupcovi od triedneho učiteľa). Pre deti, ktoré zostanú doma, bude pripravené aj naďalej dištančné vzdelávanie. Materská škola v Lamači sa otvorí nielen pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre alebo s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, ale aj pre predškolákov – uprednostnia však tých, ktorých rodičia musia chodiť do práce. Mestská časť sa rozhodla pomôcť tiež rodičom, ktorí to majú s deťmi doma mimoriadne náročné, a preto od pondelka otvára obe pracoviská materskej školy. Z organizačných dôvodov však môže prísť k situácii, že deti nebudú navštevovať svoju kmeňovú škôlku. 

„Učitelia, ktorí pôsobia na našich školách, sú v období, kedy čakajú na druhé kolo očkovania. Napriek tomu sa rozhodli nemyslieť na seba, ale obetovať sa pre zodpovedné plnenie svojho povolania. Prosíme, pomôžte im tým, že rovnako budete vy pristupovať k dodržiavaniu platných opatrení a chrániť nás všetkých,“ vyzýva rodičov mestská časť.

(ac)

Páčil sa vám článok?