Štát dlhy nededí a občan na to dopláca

16.5.2007
0
Páčil sa vám článok?

Parlament v marci schválil zákon, ktorým o osemnásť mesiacov odtlačil ťaživý dosah reštitučných problémov, ktoré sa touto spoločnosťou ťahajú už osemnásť rokov a hrozia výbuchom.

Koniec éry regulovaného nájomného v reštituovaných domoch sa totiž prekladá z 1. júla 2007 na  31. december 2008. Vlastníci už nebudú mať žiadne limity na stanovenie ceny. Z niekoľkých desiatok tisícov ľudí sa v noci zo Silvestra 2008 na Nový rok 2009 môžu stať bezdomovci. Len v Bratislave sa ich počty odhadujú na desaťtisíce. Niektorí ľudia zainteresovaní do problému hovoria, že celoslovenský počet je 60-tisíc, ale - minimálne. Ide o ľudí, ktorí legálne získali byt, platia účty a pohľadávky a starajú sa o zverené byty v reštituovaných domoch.

Odsunutie ich problému pomohli presadiť poslankyne Katarína Tóthová a Ľudmila Mušková. Aj na základe rozhovorov s občanmi, ktorých sa to týka ako nájomníkov, a napriek ostrej kritike zo strany niektorých vlastníkov získali osemnásťmesačný odklad. No nie je to principiálne riešenie.

Vie to poslankyňa Katarína Tóthová aj Adriana Györkiová z Občianskeho združenia Právo Staromešťanov na bývanie. Obe tiež vedia, že súčasný stav protirečí ústavným právam jednotlivca - aj vlastníka nehnuteľnosti, aj nájomcu. No ústava sa z toho vyvlieka ako ozajstný paragraf: Odvoláva sa na potrebu vo verejnom záujme na základe zákona a za primeranú náhradu obmedziť vlastnícke práva. Problém je v tom, že štát sa mal dávno postarať o to, aby dostali primeranú náhradu aj nájomcovia, aj reštituenti, aj vlastníci bytov, ktoré neskôr spadli do reštitúcií.

Adriana Györkiová aj Kristián Straka, predseda spomínaného združenia, sa na základe tohto domnievajú, že reštituenti a nájomcovia nemôžu stáť proti sebe. Vlastníkom patrí, čo je ich. Zároveň však nájomcovia musia byť chránení pred špekulantmi, ktorí sa tu vynorili. Bolo by napríklad potrebné zastaviť predaj domov s podielom samosprávy tretím osobám, zmapovať celý problém, vytvoriť prijateľný a účinný legislatívny rámec, verejná správa zároveň musí vytvoriť hmotné podmienky na uspokojenie ústavných práv nájomcov.

„Obracajú sa na nás z iných mestských častí i z iných miest,“ hovorí Kristián Straka, „a to je dobré, keď pre nič iné, aspoň pre vytvorenie databázy.“ A odporúča všetkým záujemcom o problém otvoriť si webovú www.staromestan-ba.sk    

(gub)
Páčil sa vám článok?