Začne sa budovať protipovodňový systém mesta

24.1.2007
0
Páčil sa vám článok?

Od februára tohto roka sa začnú práce na dobudovávaní protipovodňového systému mesta Bratislavy, ktoré majú riešiť medzery a nedostatočne chránené úseky dunajského protipovodňového systému.

V stredu podpísali predstavitelia mesta Bratislavy, Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., a spoločnosti Váhostav-SK, a. s., memorandum o spoločnej spolupráci pri realizácii projektu s názvom Bratislava - protipovodňová ochrana. O projekte rozhodla Európska komisia v decembri roku 2005, európske spoločenstvo bude financovať práce na 85 percent (desať percent nákladov bude hradených zo štátneho rozpočtu, piatimi percentami prispeje Slovenský vodohospodársky podnik). Maximálna sumu pomoci od európskeho spoločenstva predstavuje vyše 26,5 milióna eur, čo je takmer 930 miliónov korún.

Projekt zahŕňa okrem Bratislavy vrátane mestských častí Devín a Devínska Nová Ves aj územie medzi obcami Gabčíkovo a Sap na Žitnom ostrove. Rieši medzery a nedostatočne chránené úseky dunajského protipovodňového systému na slovenskom území, ktorý bol vybudovaný na ochranu Bratislavy a rozsiahleho územia západoslovenského regiónu s výnimkou Štúrova. Vysoké prietoky Dunaja počas povodní môžu mať katastrofálne následky, ako je zaplavenie 383 štvorcových kilometrov zastavaného územia a 2000 štvorcových kilometrov poľnohospodárskej pôdy, čo by priamo postihlo 490-tisíc obyvateľov.

Projekt zahŕňa rekonštrukciu jestvujúcich a výstavbu nových protipovodňových konštrukcií - hrádzí protipovodňových múrikov a mobilných prvkov na oboch brehoch Dunaja, ľavom brehu rieky Morava a ľavostrannej ochrannej hrádzi odpadového kanála Vodného diela Gabčíkovo. Konštrukcie na Dunaji sú navrhnuté na prietok zodpovedajúci tisícročnej vode (13 500 kubických metrov za sekundu) okrem konštrukcií v Karlovej Vsi a Devíne, ktoré sú navrhované na prietok zodpovedajúci storočnej vode (11 000 kubických metrov za sekundu). Ochranné línie na rieke Morava zamerané na ochranu pred spätným vzdutím vodami Dunaja sú dimenzované na kombinovaný prietok Dunaja zodpovedajúci storočnej vode a prietoku Moravy zodpovedajúcemu tridsaťročnej vode (1040 kubických metrov za sekundu). Bezpečnostné prevýšenie protipovodňových konštrukcií je pol metra.

Okrem dobudovania protipovodňového systému je súčasťou projektu aj dodávka zariadenia na meranie prietoku vody. Práce potrvajú tri roky.

Juraj Handzo

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie